Avainsana: tutkimus

Oulun ylipiston ja Geologian tutkimuskeskuksen mukaan ilmastonmuutoksen myötä tulevat sään nopeat vaihtelut voivat lisätä pakkas- eli jääjäristyksiä Pohjois-Suomessa. Pakkasjäristykset voivat vahingoittaa teitä, rakennuksia ja putkistoja....

Standardien makrotaloudellisia hyötyjä tarkastelevan tutkimuksen mukaan standardeista on merkittävää hyötyä talouskasvun edistämisessä. Suomen Standardisoimisliitto SFS perää kansallista standardointistrategiaa....