Roolimme on luoda ratkaisuja ja siten toivoa, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Kuva: vttresearch.com

VTT täyttää 80 vuotta

Suomen valtion omistama tutkimuslaitos VTT täyttää tänä vuonna 80 vuotta. VTT:n  tehtävä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT:n omistajaohjaaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

Roolimme on luoda ratkaisuja ja siten toivoa, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Kuva: vttresearch.com

VTT:llä on nykyään kolme liiketoiminta-aluetta: hiilineutraalit ratkaisut, tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä digitaaliset teknologiat. Tutkimuslaitos työllistää yli 2000 työntekijää, sillä on yli 1400 asiakasta ja 149 miljoonan euron liikevaihto (2020). Lisäksi VTT saa toimintaansa valtionavustusta 87 miljoonaa euroa (2020), ja liiketoiminnan muita tuottoja on kymmenisen miljoonaa. Liikevaihdosta tulee 45 % ulkomailta. Patentteja tai patenttihakemuksia VTT:llä on lähes 2000.

VTT:n synnystä on kiittäminen kemian professori Ossian Aschania, joka halusi Suomeen tutkimuslaitoksen vastaamaan kansainväliseen kilpailuun sekä parantamaan tieteellisen ja teknisen tutkimuksen asemaa. 

– Toivottavasti olemme yhä edelleen se sama VTT kuin 80 vuotta sitten, kuin katalyytti, joka nopeuttaa uudistumista ja pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä innovaatioiden avulla, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara sanoo. 

Valtion teknillinen tutkimuslaitos perustettiin vuonna 1942. Laitoksen tehtäväksi tuli teknillinen tutkimustoiminta tieteellisessä ja yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Aluksi toiminta oli testaus- ja koestustehtäviä, mutta tutkimuksen rooli kasvoi vähitellen ja laitoksesta tuli Teknologian tutkimuskeskus VTT.

– Roolimme on luoda ratkaisuja ja siten toivoa; on tärkeää tuoda tietoa tieteen ja teknologian mahdollisuuksista kaikille tavallisista ihmisistä päättäjiin. Näiden keinojen avulla ratkaisuja on löydettävissä ja haasteet voidaan saada ratkaistua, Antti Vasara toteaa.