Kuva: lvi-tu.fi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry täyttää 100 vuotta

LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Alan merkitys on kasvanut, mutta urakoitsijoita huolettavat materiaalien saatavuus ja hinta sekä pula ammattitaitoisesta työvoimasta. 

Kuva: lvi-tu.fi

– Juhlavuosi käynnistyy työehtosopimusneuvotteluilla. TES-ratkaisujen tekeminen on aina ollut liiton toiminnan kivijalka, kertoo LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen blogissaan.

Juhlavuodesta huolimatta LVI-TU:n jäsenyrityksillä on monia huolia. 

– Materiaali- ja komponenttipula ja niiden voimakas hintatason nousu on vaikuttanut haitallisesti yritystoiminnan kannattavuuteen alallamme. Nämä ovat tekijöitä, joihin urakoitsijoilla on vähän vaikutusvaltaa ja -mahdollisuuksia, Hokkanen kirjoittaa.

Myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuus huolettaa Hokkasta.

– Tekninen ala kiinnostaa nuoria, ja opiskelupaikat täyttyvät. On huolehdittava sitä, että näille nuorille opiskelupaikkaa valittaessa annettuun lupaukseen mielenkiintoisista kädentöistä myös vastataan lisäämällä oppilaitosten lähiopetuksen ja käytännön opetuksen määrää, Hokkanen toteaa.

Kestävän kehityksen vaatimukset ja energiatehokkuus koskevat myös LVI-alaa. 

– Uudisrakentamisen lisäksi energiatehokkuuteen liittyvät asiat on otettava huomioon merkitystään kiihtyvällä tahdilla kasvattavassa korjausrakentamisessa. Korjausvelan määrä on valtava huolimatta siitä, että joissain tapauksissa korjaamista ei enää pidettäisikään kannattavana vaihtoehtona purkamisen sijaan, Hokkanen kirjoittaa.

– Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset lisäävät entisestään laitteiden asentajien osaamisvaatimuksia. Modernia talotekniikkaa on myös käytettävä ja huolettava oikein. Tulevaisuus tarvitsee osaavaa henkilöstöä tarjoamaan palvelua rakennusten koko elinkaaren aikana. 

– Tulevaisuuteemme on parempi, jos talotekniikan asennuksiin osallistuu kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten puristuksessa aidosti osaaviksi todennettuja asentajia. Asennustoimintaan liittyvien kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle aiheutuvien vaaratekijöiden vähentämiseksi talotekniikan asennushenkilöstöltä pitäisi aina vaatia LVI-alan ammatillista peruskoulutusta. Vaatimus olisi vietävä rakentamista koskeviin kansallisiin säädöksiin. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että LVI-asennustöiden pitäisi olla luvanvaraisia, toimitusjohtaja Mika Hokkanen vaatii blogissaan. 

Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu kirja ”100 vuotta yhteen putkeen: Työnantajainliitosta koko alan äänitorveksi”. Kirjan on toimittanut LVI-TU:n edellinen toimitusjohtaja Jari Syrjälä

LVI-TU on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän Keskusliittoa sekä Talotekniikkaliittoa. LVI-TU:hun kuuluu nykyään 330 jäsenyritystä.