Matinkyläläiset pääsevät omaan uimahalliin huhtikuussa

Lujatalo toimi rakentajana Espoon Matinkylän kansainväliset puitteet tarjoavassa uimahallissa, joka luovutettiin rakennuttajalle joulukuussa ja otetaan uimareille käyttöön tämän vuoden huhtikuun alussa. 

Uudessa uimahallissa on kansainvälisiin kilpailuihin soveltuva kahdeksanratainen 50 metrin allas, opetusallas, kuntoutusallas, kahluuallas ja kylmävesiallas. Altaiden pintamateriaali on haponkestävää terästä.

– Erityispiirteinä hankkeen rakentamisessa olivat rakennuksessa käytetyt 40–60 tonnin massiiviset jännebetonipalkit, joita hyvin harvoin omalle kohdalle osuu. Samoin uimahallin vedenkäsittelylaitteistojen tilantarve ja laitteistojen suuri koko olivat itsellenikin yllätys, kertoo Lujatalon työpäällikkö Tero Määttä.

Arkkitehti Jarkko Rauvanlahti Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:stä kertoo, että hallin toiminnallisena tavoitteena oli maksimoida allaspinta-ala. Kun kaikki lähtökohdat yhdistettiin, syntyi idea eräänlaisesta modernista puistopaviljongista.

 – Sitä ideaa mielestämme tukee se, että uimahallin julkisivut tehtiin pintakäsittelemättömästä ja silti pitkään kestävästä accoya-puusta, Rauvanlahti sanoo.

Hallin rakentaminen aloitettiin lokakuussa vuonna 2019, ja valmis halli luovutettiin tilaajalle etuajassa joulukuussa vuonna 2021. 

– Rakentaminen sujui suunnitelmien mukaisesti, ja siitä kiitos työmaan toimihenkilöille, tilaajille, valvojille ja kaikille yhteistyökumppaneille, Tero Määttä sanoo.

– Kohde toteutettiin jaettuna urakkana, joka sopi tällaiseen vaativaan kohteeseen hyvin. Kaikki talotekniset sivu-urakat alistettiin pääurakoitsijalle, jolle myös siirtyi näin ollen aikataulutusvastuu ja vastuu siitä, että alistetut sivu-urakoitsijat noudattavat yhteisesti hyväksyttyä aikataulua. Tässä kohteessa tuo alistaminen ja pääurakoitsijan koordinointi onnistui mielestäni hyvin, koska kohde valmistui etuajassa.

Rakennusaikana esiin tulleet aikataulu-, laatu- yms. normaalit tämän vaativuustason kohteessa esiin tulevat ongelmat pyrittiin ratkaisemaan ja selvittämään rakennuttajan ja pääurakoitsija välillä heti kun niitä ilmeni ja tässä onnistuimme yhteistyössä mielestäni hyvin,  Espoon kaupungin hankepäällikkö Risto Suonio sanoo.