Havainnekuva Pasilan Keskitornialueen suunnittelukilpailun voittajaehdotuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Varma saamassa Pasilan Keskitornialueen tontin ja toteutuksen

Pasilassa sijaitsevan tornialueen keskiosasta järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajaksi esitetään Keskinäistä työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Toimistorakennuksen päävuokralaiseksi on tulossa Elisa.

Havainnekuva Pasilan Keskitornialueen suunnittelukilpailun voittajaehdotuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki järjestivät syksyllä 2021 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Pasilan tornialueella sijaitsevan Keskitornialueen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kilpailun tavoitteena oli löytää Keskitornialueelle 25 000–50 000 kerrosneliömetriä toimisto- ja liiketiloja sisältävä kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ratkaisu, sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja.

Kilpailuun osallistui kaksi ehdotusta, joista kumpikin täytti kilpailussa asetetut kriteerit ja jätti neuvottelujen jälkeen sitovan tarjouksen kohteesta. Arviointi perustui kilpailuehdotusten kaupunkitilalliseen ja arkkitehtoniseen laatuun, kokonaishintaan sekä suunnitelman toiminnallisuuteen ja toteuttamiskelpoisuuteen. Tuomaristo koostui Senaatti-kiinteistöjen sekä Helsingin kaupungin edustajista ja kilpailusihteerinä toimi Urbanity D&M Oy:n Pekka Saarinen.

Kilpailun voitti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ehdotuksellaan ”Pasilan Keskitornialue”. Voittajan kanssa allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus alueen ostamisesta ja kilpailuehdotuksen mukaisen kokonaisuuden toteuttamisesta.

Esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen alueen kaavaa valmistellaan yhteistyössä osapuolten kesken. Tavoitteena on, että kaava lainvoimaistuu vuoteen 2024 mennessä, minkä jälkeen tehdään lopullinen kiinteistökauppa ja alueen rakentaminen voi alkaa. Ehdotuksen kokonaislaajuus on noin 43 000 kerrosneliömetriä ja alustava kauppahinta noin 27,7 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppa edellyttää valtioneuvoston hyväksyntää.

– On erittäin hienoa, että pääsemme toteuttamaan uutta merkittävää toimitilahanketta keskeiselle sijainnille ja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtaan Pasilaan. Kilpailuehdotuksessamme panostimme erityisesti hankkeen toteutettavuuteen ottaen huomioon muun muassa tornirakentamisen reunaehdot vaativalle suunnittelualueelle. Lähdemme innolla viemään hanketta eteenpäin kilpailuehdotuksen mukaisesti Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja rakennukseen päävuokralaiseksi tulevan Elisan kanssa, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.