Asemakaavan mukaan uusia tiloja voi rakentaa sairaalan alueelle noin 110 000 kerrosneliömetriä maan päälle ja noin 30 000 kerrosneliömetriä maan alle. Kuva: Laakson LATU

Laakson yhteissairaalan asemakaavamuutos hyväksyttiin

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Laakson sairaala-alueen uuden asemakaavan. Asemakaavaa on muutettu kaupunkilaisten palautteen perusteella, muun muassa tulevaa päärakennusta on osittain madallettu ja siirretty etäämmälle kadusta. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2030.

Asemakaavan mukaan uusia tiloja voi rakentaa sairaalan alueelle noin 110 000 kerrosneliömetriä maan päälle ja noin 30 000 kerrosneliömetriä maan alle. Kuva: Laakson LATU

HUS ja Helsingin kaupunki ovat suunnitelleet uutta sairaalaa ja sairaalahanketta samanaikaisesti asemakaavan valmistelun kanssa. Sairaalan uusi päärakennus tulee Urheilukadun varteen. Sen paikalta puretaan asuintaloja, terveysasema sekä päiväkoti.  Alueen vehreään pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa uudisrakennus, jossa tarjotaan lapsia ja nuoria palvelevaa psykiatrista hoitoa. Kolmas, alueen itäosaan suunniteltu uudisrakennus, osoitetaan myös psykiatrisen hoidon käyttöön.
Tontin pohjoisosien arvokkaat 1920–1930 -lukujen sairaalarakennukset ja 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto peruskorjataan. Sairaalarakennukset muutetaan poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi. Sairaalapuutarha kunnostetaan.

Laakson yhteissairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja elimellisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Sairaalan rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Rakennushankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Allianssiin kuuluvat tilaaja Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, päätoteuttaja SRV, pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava Laakson LATU -ryhmittymä, rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelusta vastaava UNITAS-ryhmittymä ja LVISA-suunnittelusta vastaava Granlund Oy.