Kuva: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.2c00807

Tutkimus: Desinfiointiin käytettävät UV-lamput voivat heikentää sisäilman laatua

Helsingin yliopiston aerosolifysiikkalaboratorion mittaukset näyttävät, että desinfiointiin käytettävät UV-lamput nostavat sisäilman kaasujen ja pienhiukkasten pitoisuuksia huomattavasti. Pitoisuudet palasivat alkuperäiselle tasolle vasta noin 30–40 minuutin kuluttua UV-lamppujen sammuttamisesta.

Kuva: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.2c00807

Tutkimuksen mukaan UVGI-metodilla (eng. ultraviolet germicidal irradiation) sisätilojen puhdistaminen on tehokas tapa deaktivoida erilaisia taudinaiheuttajia. Bakteereja ja viruksia deaktivoidaan altistamalla ne UV-säteilylle korkeaenergeettisten lamppujen avulla. Esimerkiksi sairaalat ovat lisänneet UVGI-puhdistusrobottien käyttöä. 

Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan metodilla voi kuitenkin olla epäsuoria haittavaikutuksia ihmisille. Haittavaikutukset liittyvät sisäilmanlaadun heikkenemiseen, joka johtuu käytettävästä UV-säteilystä.

– Toteutimme tietääksemme ensimmäisen kokeellisen tutkimuksen, jossa UVGI-laitteen vaikutuksia tutkitaan sisäilman ilmanlaadun kannalta, sanoo väitöskirjatutkija Frans Graeffe Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskus INARista.

Ilmakehässä auringon UV-säteily mahdollistaa suurimman osan siellä tapahtuvasta kemiasta. Kun UVGI-puhdistusrobotit käyttävät UV-säteilyä sisätiloissa, on mahdollista, että ulkona tapahtuvat reaktiot tapahtuvat myös sisällä.

Säteilyn aiheuttamat reaktiot voivat muodostaa kaasuja ja pienhiukkasia, jotka hengitettynä ovat haitallisia ihmisille.

– Toimme sairaaloissa käytettävän UVGI-laitteen Helsingin yliopiston aerosolifysiikkalaboratorioon. Hyödyntämällä erilaisia moderneja mittauslaitteita, kuten muun muassa massaspektrometrejä, pystyimme mittaamaan muodostuvien kaasujen sekä pienhiukkasten pitoisuuksia, kokoa ja kemiallista koostumusta, kertoo Graeffe.

– Meidän mittaustuloksemme näyttävät selvästi, että aina kun UV-lamput syttyivät eli huoneen puhdistus alkoi, sekä kaasujen että pienhiukkasten määrät nousivat huomattavasti, Graeffe toteaa.

Hiukkasmäärät ja kaasujen pitoisuudet alkoivat laskea heti, kun UV-lamput sammuivat, mutta pitoisuudet palasivat alkuperäiselle tasolle vasta noin 30–40 minuuttia UV-lamppujen sammuttamisesta.

– Huoneen puhdistuksen jälkeen olisi parempi odottaa jonkin aikaa ennen sinne menemistä, tai sitten huoneeseen menevä henkilö voisi suojautua esimerkiksi tarpeeksi tehokkaalla hengityssuojaimella, sanoo Graeffe.

Tutkijoiden mukaan ainakin UVGI-laitteen teho, säteilyaika ja UV-säteilyn aallonpituus sekä puhdistettavan huoneen koko, ilmanvaihto ja tilan normaali ilmanlaatu vaikuttavat siihen, miten eri UVGI-laitteet vaikuttavat ilmanlaatuun.

Tutkimuksen tulosten perusteella vaikutuksia ilmanlaatuun täytyy tutkia tarkemmin ennen laitteiden laajaa yleistymistä, jotta ymmärretään, kuinka erilaiset UVGI-laitteet vaikuttavat sisäilmanlaatuun ja onko laitteista enemmän haittaa kuin hyötyä.