Kuva: Vesa Laitinen

Helsinki ja Caverion käynnistävät kolme ESCO-hanketta

Helsingin kaupunki ja Caverion parantavat energiatehokkuutta kolmessa kaupungin palvelukiinteistössä. Tavoitteena on säästää energiaa 46 %.

Kuva: Vesa Laitinen

Helsingin kaupunki tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, ja siksi palvelukiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.

Helsingin kaupunki ja rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Caverion ovat käynnistäneet energiatehokkuutta edistäviä ESCO-hankkeita Puistopolun peruskoulussa, Torpparinmäen peruskoulussa ja Vaahteramäen päiväkodissa.

– Uudenaikaiset talotekniikkajärjestelmät mahdollistavat energiansäästön lisäksi paremman sisäolosuhteiden hallinnan sekä tulevaisuudessa kiinteistöjen liittämisen kysyntäjoustomarkkinaan. Samalla kiinteistöistä uusitaan vanhentuneita järjestelmiä ja vähennetään näin kiinteistöjen korjausvelkaa, sanoo johtava energia-asiantuntija Jukka Huikari Helsingin kaupungilta.

ESCO-hankkeiden tavoitteena on säästää energiaa noin 1700 MWh per vuosi, joka Helsingin kaupungin mukaan vastaa noin 247 tonnin vähennystä hiilidioksidipäästöissä. Energiansäästö aiempaan nähden on noin 46 %.Hankkeet sisältävät maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppuratkaisujen käyttöönoton kaukolämmön rinnalle sekä lämmöntalteenoton kehittämistä. Kiinteistöjen rakennusautomaatiota uusitaan, olosuhdeseurantaa parannetaan ja valaistusta modernisoidaan. 

Helsingin kaupunki ja Caverion ovat sopineet pitkäaikaisesta kumppanuudesta hankkeissa. Caverion vastaa energiansäästötoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinteistöissä sekä kiinteistöjen energiatehokkuudesta 5 vuoden seurantajaksolla.