Kuvakaappaus: st1/geolämpö

St1 tarjoaa 6 kilometrin syvyisiä lämpökaivoja tutkimuskäyttöön

St1:n Espoon Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektissa porattiin kaksi lämpökaivoa yli kuuden kilometrin syvyyteen, jossa kallioperän lämpötila on noin 120 astetta. Projekti keskeytyi, koska vettä ei saatu virtaamaan riittävästi kaivosta toiseen ja suunnitellun lämpölaitoksen teho olisi ollut kaupallisesti kannattamaton.  St1 tarjoaa projektin kaivoja tieteelliseen tutkimukseen.

Kuvakaappaus: st1/geolämpö

St1:n mukaan kovaan suomalaiseen kallioperään poratut Suomen syvimmät kaivot ovat herättäneet suurta mielenkiintoa tutkimuskohteena. Kaivot mahdollistavat tutkimusympäristön monille tieteenaloille.  St1:n mukaan kiinnostuneiden joukossa ovat VTT, Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Helsingin Yliopiston tutkijat.

– GTK näkee Otaniemen kaivojen tutkimuskäytön ainutlaatuisena mahdollisuutena nostaa suomalaista ja kansainvälistä geotermisen energian ja muiden geotieteiden osaamista, sanoo GTK:n geoenergian johtava asiantuntija Teppo Arola.    

St1 kertoo saaneensa Otaniemen projektista ainutlaatuista geofysiikan ja geologian osaamista.

– Otaniemessä hankittu osaaminen on pystytty viemään tavanomaisten lämpökaivojen kehitystyöhön, mikä tuottaa entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja suurempien kiinteistöjen kuten esimerkiksi taloyhtiöiden ja kauppakeskusten lämmitykseen. Kehittyneillä geolämpöratkaisuilla tulee olemaan merkittävä rooli päästöttömään lämmöntuotantoon siirryttäessä, St1:n Heat from the Ground -yksikön johtaja Hannes Haapalahti sanoo.