Ylvan Lyyra-työmaalla kesällä 2022. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Granlund tutki: Talotekniikan rooli kasvaa merkittävästi

Granlund teetti yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen siitä, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan päättäjät kokevat talotekniikan roolin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena oli selvittää alan eri toimijoiden mielipiteitä kehitystyön pohjaksi. 93 % vastaajista sanoi, että talotekniikan rooli tulee kasvamaan rakennushankkeissa. 

Ylvan Lyyra-työmaalla kesällä 2022. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Haastattelututkimukseen vastasi 60 rakennus- ja kiinteistöalan yritysten ylintä päättäjää, liiketoimintajohtajaa ja liiketoiminnan kehitysjohtajaa. Tutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2022.

Tutkimuksessa selvitettiin, millä rakennushankkeiden osa-alueilla talotekniikassa olisi eniten kehitystarpeita. Vastaajista 38 % sanoo, että kehitystarpeita on talotekniikkasuunnittelussa, 30 %:n mielestä taloteknisten järjestelmien käyttöönotossa. Loput vastaukset jakaantuivat toteutuksen (23 %) ja hankintojen (8 %) kesken. 

– Talotekniikkasuunnittelu nousee kehityskohteena vahvasti esiin ja järjestelmien käyttöönotto heti toisena. Talotekniikan suunnittelijana olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan ja selvittämään, kuinka suunnittelun osa-aluetta voitaisiin kehittää. Uskomme vahvasti, että ratkaisuna varsinkin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden parempi yhteistyö vaikuttaa positiivisesti myös talotekniikan käyttöönottoon, Granlundin konsernijohtaja Pekka Metsi sanoo.

Vastaajista 80 % sanoo, että jonkun osapuolen pitää ottaa suurempi vastuu talotekniikasta rakennushankkeissa. 38 % vastaajista sanoo, että suurempi vastuu talotekniikasta kuuluu rakennuttajille, 23 %:n mielestä se kuuluu talotekniikkasuunnittelijoille ja 21 %:n mielestä talotekniikkaurakoitsijoille.

– Vastausten jakaantuminen eri toimijoiden kesken kertoo mielestämme siitä, että yhtä toimintamallia ei voida rakentaa kaikille rakennushankkeille. Sen sijaan tulee luoda erilaisia vastuumalleja, jotka toimivat erityyppisiin hankkeisiin. Näin saavutetaan paras lopputulos niin tilaajan kuin käyttäjien kannalta, Metsi toteaa.

87 % vastaajista sanoo, että talotekniikan tulee olla allianssihankkeen ydinryhmässä ja 90 % haluaisi, että hankkeissa olisi talotekninen pääsuunnittelija. 80 %:n mielestä talotekniikkakokonaisuutta pitäisi johtaa projektinjohdon rinnalla. 57 %:n mielestä tarvitaan talotekninen pääurakoitsija, ja 57 %:n mielestä talotekniikkatoteutuksia voidaan tulevaisuudessa tilata palvelumallilla, jossa taloteknisten järjestelmien toteuttaja vastaa myös järjestelmien investoinnista ja käytöstä.

–Tulokset vahvistavat näkemystä talotekniikan merkittävästä roolista hankkeissa. Uudenlaiset toiminta- ja palvelumallit kaipaavat kuitenkin vielä lisäkehitystä ja seurantaa. Alan toimijoiden, Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen Talotekniikka 2030 -hanke voisi tuoda tältä osin ratkaisumalleja alalle, Pekka Metsi sanoo.