RT:n suhdannekatsaus: Tänä vuonna +2 %, ensi vuonna -2 %

Rakennusteollisuus RT:n mukaan rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 % vanhan työkannan ja vahvana jatkuneen asuntorakentamisen tukemana. Volyymikasvu on hiipunut kevään jälkeen ja painuu loppuvuonna pakkaselle,  RT arvioi syksyn suhdannekatsauksessaan.

– Rakentaminen vähenee ensi vuonna arviolta 2 %. Ennusteemme noudattaa vielä keväällä ennakoimaamme kehitystä, vaikka yllätyksiä on varmastikin tulossa. Kuluttajien luottamus on jo kanveesissa, mutta jyrkempi pudotus rakentamisessa edellyttäisi myös muun talouden ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksen menetystä, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. 

Kiihtynyt inflaatio ja talouden epävarmuus ovat painaneet pohjalle kotitalouksien luottamuksen, nostaneet korkoja ja laskeneet asuntojen reaalihintoja. Tämä yhdessä rahoitus- ja rakennuskustannusten nousun kanssa tekee osasta uudishankkeista kannattamattomia ja vähentää asuntoaloituksia, RT toteaa.

Rakennusteollisuus RT:n lokakuun asuntotuotantokyselyn mukaan omaperusteinen asuntotuotanto vähenee tänä vuonna noin kolmanneksella viime vuoteen ja toukokuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna. Yritykset odottavat kuluttajakysynnän ja sen myötä omaperusteisen asuntotuotannon kuitenkin elpyvän ensi vuonna. Vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon ennakoidaan puolestaan vähenevän.

– Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on vakaa. Asuntojen hintojen kehitys on ollut maltillista ja noudattaa pääosin kotimaan talouden kehitystä, Jouni Vihmo toteaa.

Vuonna 2021 asuntoaloituksia oli 47 000, ja tänä vuonnakin aloituksia kertynee hieman 41 000. Piristyneen omakotitalorakentamisen osuus tästä on molempina vuosina reilu 8 000. Ensi vuonna RT arvioi aloitusten asettuvan pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeen tasolle noin 36 000 asuntoon.

RT:n mukaan toimitilojen rakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen vähentyvät sekä tänä että ensi vuonna. Kasvua on luvassa ainoastaan korjausrakentamisessa.

– Rakentaminen vaikuttaa suoraan kansantalouteen ja työllisyyteen. Julkisen sektorin tulisikin nyt näyttää esimerkkiä varmistamalla riittävä rahoitustaso ja pidättäytymällä sellaisesta sääntelystä, joka vaikeuttaa investointeja tai asuntoluototusta, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

– Suomen saavutettavuuden ja huoltovarmuuden kannalta erityisesti liikenneinfran kehittäminen on nyt välttämätöntä, mutta valtion budjetin panostukset siihen ovat lähivuosina olemattomat. Viimeistään keväällä on aika tehdä vakauttavia päätöksiä, jos tilanne heikkenee tästä, Randell sanoo.