Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Aurum-rakennus Turussa. Kuva: sykoy.fi

Suomen Yliopistokiinteistöjen osakasyliopistoissa lasketaan lämpötilaa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on yhdessä osakasyliopistojensa kanssa sitoutunut sisälämpötilan laskemiseen yhdellä asteella.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Aurum-rakennus Turussa. Kuva: sykoy.fi

– Olemme pohtineet, kuinka saamme vastuullisesti laskettua energiankulutusta ja varautuneet siihen, että energiaa riittää kaikille. Korona-aikana opimme sen, että pystymme tekemään tehokkuustoimenpiteitä siten, ettei se vaikuttaisi merkittävästi tilojen käytettävyyteen ja viihtyisyyteen, SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja sanoo. 

Energiansäästötoimenpiteinä tulee olemaan lämmityskaudella 2022–2023 toteutettava sisälämpötilan lasku yhdellä asteella kaikilla SYKin kampuksilla sekä ilmanvaihdon käyntiaikojen säätely. Lämpötilan lasku toteutetaan niissä kohteissa, joissa se toiminnallisesti on mahdollista. Lämmityksen osalta toimenpiteiden energiankulutukselliset säästöt tulevat olemaan SYKin arvion mukaan noin 8000 megawattituntia.

Lisäksi loma-aikoina ja poikkeusaikoina sovitaan ilmanvaihdon ja lämmityksen rajoituksista yhdessä käyttäjän kanssa.

SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteiden johtamisesta vastaava Aki Havia toteaa, että tilojen käyttäjilläkin on merkittävä rooli energiatehokkuuden toteutumisessa.

– Käyttäjien on hyvä huomioida ja tarkastella omaa sähkönkulutustaan: tietokoneiden sammutus, kun niitä ei käytetä, tarpeettomien valojen sammuttaminen, jäähdytyksen lämpötilarajan nostaminen mahdollisuuksien mukaan sekä tilankäytön keskittäminen esimerkiksi loma-aikoina. Nämä ovat toimenpiteitä, joita voimme tehdä jokaisen tilankäyttäjän kanssa yhteistyössä, Havia sanoo.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy osallistuu Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran Astetta alemmas -kampanjaan.