Lillholmenin läppäsilta Paraisilla on valmis

Kreate on luovuttanut Lillholmenin läppäsillan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Kokonaisuudessa on kaksi kiinteää nelijänteistä betonista jatkuvaa palkkisiltaa ja niiden keskellä 25 metrin jänteessä oleva avattava, vastapainoton ja hydraulitoiminen läppäsilta.

Kreate käynnisti läppäsillan rakentamisen Paraisilla helmikuussa 2021. Nyt valmistunut siltakokonaisuus korvaa vuonna 1982 valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olleen läppäsillan.

– Lillholmenin siltaurakka oli tilaajan näkökulmasta poikkeuksellinen ja harvinainen kohde, sillä Suomessa avattavia siltoja ei ole kovin montaa. Erityispiirteenä normaaliin sillanrakennusurakkaan oli muun muassa sähkö- ja automaatiotyöt. Vaikka urakassa oli normaalia enemmän yhteen sovittamista, kokonaisuudessaan kaikki meni hyvin ja yhteistyö oli sujuvaa. Urakoitsijaa kiitämme ammattitaitoisesti läpiviedystä projektista, sanoo siltainsinööri Ari Salo Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

– Tämä oli varmasti kerran elämässä -projekti, sillä läppäsiltoja tuskin tulee montaa oman uran aikana rakennettua. Etenkin läppäosuuden sekä läpän hydrauliikan ja sähköautomaation rakentaminen kaksikerroksiseen laitetilaan olivat erittäin mielenkiintoisia ja myös osaamista syventäviä työvaiheita, kertoo kohteen työmaapäällikkönä toiminut Tero Haaramäki Kreatelta. 

Uusi silta muodostuu kolmesta erillisestä siltarakenteesta: kahdesta kiinteästä betonisesta palkkisillasta ja niiden keskelle sijoittuvasta avattavasta läppäsillasta. Työsillan rakentaminen ja sillan perustustyöt alkoivat vuoden 2021 keväällä. Odotettua heikompi peruskallio yllätti niin kokeneet sillanrakentajat kuin erikoispohjarakentajat.

– Perustustyöt, pohjarakentaminen sekä isojen kasuunien rakentaminen olivat sillan vaativimpia työvaiheita. Ensimmäisen yli puolen vuoden ajan rakensimme pelkästään veden alla. Toimivin ratkaisu perustuksiin olivat teräsputkipaalut, joita porattiin kaikkiaan 52 kappaletta, pitkät kallioankkurit sekä kallion vahvistaminen injektoimalla, Haaramäki kertoo.

Läppäsilta kulkee Lillholmenin saaren kautta Kirkkoselän poikki. Uuden sillan myötä alituskorkeus läpän kohdalla nousi 1,7 metristä 6 metriin ja sillan hyötyleveys kasvoi 5,6 metristä yhdeksään metriin. 

Vanhan sillan pengertieosuuden käyttökelpoiset materiaalit sekä vanhan sillan rakenteista kuten maatuista ja anturoista jalostettu betonimurske käytettiin uudella sillalla muun muassa tien- ja päätypenkereiden rakentamisessa. Kreate rakensi sillan molempia maatukia kiertävät polut, jotka ovat myös kalastajien käytössä, sillä uudelta sillalta kalastaminen on kielletty. Polun ympäristöä koristavat viereisen kalkkikaivoksen toiminnasta sivutuotteena syntyneet kivet.