Kuva: hoas.fi

Hoas tutki opiskelijoiden asumistoiveita

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas kokosi opiskelija-asumisen ammattilaiset koolle historiansa ensimmäiseen Asumisen foorumiin, jonka tavoite on etsiä kestäviä ratkaisuja opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin. Foorumissa esiteltiin tuloksia nuorten asumisen trendejä koskevasta tutkimuksesta.

Kuva: hoas.fi

Hoas muistuttaa, että  THL:n vuonna 2021 toteuttaman tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet: joka kolmas opiskelija on kärsinyt ahdistuksesta tai masennuksesta.

Asumisen foorumiin osallistunut tuleva ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa. että opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita on kriisien keskellä erityisen tärkeä kuunnella. 

– Yksi koronan kova hinta on ollut opiskelijoiden mielenterveysongelmien kasvu. Tilanteeseen on puututtava, jottei siitä tule vuosikymmenten ongelmaa. Opiskelijoiden kasautuvalla hyvinvointivelalla olisi vakavia vaikutuksia yhteiskuntaamme. Toimiva ja laadukas opiskelija-asuminen on yksi tärkeä keino auttaa opiskelijoita sekä voimaan paremmin että opiskelemaan sujuvammin, Maria Ohisalo sanoo. 

Asumisen foorumissa esiteltiin ensimmäisiä tuloksia Hoasin  Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksesta, johon vastasi lähes 2500 opiskelijaa. 

Tulosten mukaan asuinalueella on suuri merkitys 85 %:lle vastanneista. Kodista on tullut toiseksi suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on Hoasin mukaan nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin. 

Tutkimuksen mukaan asunnolta pitäisi päästä opiskelupaikkaan alle puolessa tunnissa ja kauppapalvelut pitäisi saada asunnon läheisyydestä. Korona-aikoina on alkanut korostua myös helppo pääsy luontoon. Myös asumisalueen turvallisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä. 

Tutkimukseen vastanneiden mukaan asumisen yhteisöllisyys kasvaa tulevaisuudessa eikä elämä enää palaa pandemiaa edeltävään aikaan. Siksi asuntojen yhteisille tiloille on yhä enemmän käyttöä, vastaajat arvelivat. Viidennes Hoasin tutkimukseen vastanneista kertoi saavansa jotakin taloudellista tukea vanhemmiltaan. Vastaajista 71 % maksaa asumistaan yleisellä asumistuella ja/tai opintorahalla. 57 % vastaajista ilmoittaa käyvänsä töissä.

– Vaikka muuttuneet ajat vaativat asumisratkaisujen kehittämistä, meidän on silti pidettävä opiskelija-asumisen kustannukset kohtuullisina, jotta opiskelijat valmistuvat aikataulussa, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoo.