Kuva: Mikko Vahaniitty, KEKSI Senaatti

Senaatti haluaa myydä Joensuun virastotalon

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Joensuun virastotalosta sekä maaherran entisestä asuinrakennuksesta Joensuun keskustassa.

Kuva: Mikko Vahaniitty, KEKSI Senaatti

Myytävä kiinteistö on asemakaavassa osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa kaksi asuntoa henkilökuntaa varten. Rakennusoikeutta on 15 260 kerrosneliötä ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on 1400 kerrosneliötä.

Vuonna 1966 ja 1967 rakennetut rakennukset on suunnitellut arkkitehti Kurt Simberg. Virastotalossa ovat toimineet useat valtion virastot koko sen historian ajan. Maaherran entinen asuinrakennus on toiminut maaherran virka-asuntona 1980-luvulle asti, jonka jälkeen se muutettiin toimisto- ja kokoustiloiksi. Nyt rakennukset ovat pääosin tyhjillään.