Talonrakentamisessa tilauskanta on ollut nousujohteinen viimeisen neljän kvartaalin ajan. Uudet tilaukset ovat pysyneet melko tasaisena. Viimeisen kahden kvartaalin aikana on tapahtunut kasvua uusien tilauksien osalta. Kuva: SKOL suhdannekatsaus 2/2022

SKOL:n suhdannekatsaus: Suunnittelu- ja konsultointialalla kasvulukuja

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry kysyi omilta ja Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä, kuinka vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla on mennyt. Mittarit osoittavat kasvua.

Talonrakentamisessa tilauskanta on ollut nousujohteinen viimeisen neljän kvartaalin ajan. Uudet tilaukset ovat pysyneet melko tasaisena. Viimeisen kahden kvartaalin aikana on tapahtunut kasvua uusien tilauksien osalta. Kuva: SKOL suhdannekatsaus 2/2022

SKOL:n mukaan teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen suunnittelu- ja konsultointipalveluiden liikevaihto oli viime vuonna noin 7 miljardia euroa. Luvussa on 4 prosentin kasvu vuoteen 2020 verrattuna. 

Talonrakentamisessa tilauskanta on ollut nousujohteinen viimeisen neljän kvartaalin ajan. Viimeisen kahden kvartaalin aikana on tapahtunut kasvua uusien tilauksien osalta. Viennin osuus talonrakentamisessa on pieni, noin yksi prosentti. Kokonaisuudessaan toimialan tilauskanta on 31,8 % edellistä vuotta suurempi, ja uudet tilaukset ovat 30,5 % edellistä vuotta korkeammalla tasolla.

Teollisuudessa tilauskanta on ollut noususuhteinen viimeisen neljän kvartaalin ajan. Viimeisimmällä kvartaalilla nousua tilauskannassa oli 11 %. Uudet tilaukset nousivat 42 % . Viennin osuus teollisuudessa on noin 20 %. Viennin tilauskanta on noussut paljon viime vuoteen verrattuna, mutta uudet tilaukset ovat laskeneet. Kokonaisuudessaan tilauskanta on 21,4 % viime vuotta korkeammalla ja uudet tilaukset 31,9 % korkeammalla tasolla.

Yhdyskuntasuunnittelun eli infran tilauskanta on pysynyt melko tasaisena kvartaalista toiseen, mutta muutos on ollut nousujohteista. Myös uusien tilausten muutos on ollut viimeisen kahden kvartaalin ajan nousujohteinen. Viennin osuus infrassa on yksi prosentti. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna oli positiivista: tilauskanta kasvoi yhteensä 38,7 %, ja uudet tilaukset 49,8 %.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 1,7 % suurempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuussa noin 56 100.