Kuva: Pixabay/evgeniafor

SFS: Standardointi edistää talouskasvua ja tuottavuutta

Standardien makrotaloudellisia hyötyjä tarkastelevan tutkimuksen mukaan standardeista on merkittävää hyötyä talouskasvun edistämisessä. Suomen Standardisoimisliitto SFS perää kansallista standardointistrategiaa.

Kuva: Pixabay/evgeniafor

Macroeconomic Benefits of Standardisation -tutkimuksen mukaan standardointi on yhteydessä noin 9 prosentin kasvuun viennissä viimeisten 25 vuoden aikana Pohjoismaissa ja Alankomaissa. Standardointi on liitoksissa 25 prosenttiin työn tuottavuuden kasvussa vuosina 1970–2019. Nykyään jokainen työntekijä tuottaa yli kaksi kertaa enemmän kuin viisikymmentä vuotta sitten, ja neljäsosa tästä tuottavuuden kasvusta on suoraan standardeihin yhdistettävissä, tutkimusraportissa todetaan.

Raportissa arvioidaan, että jos standardointityö jatkuu nykyiseen tahtiin, Pohjoismaiden ja Alankomaiden yhteenlaskettu BKT kasvaa vuosittain 2,6 miljardilla eurolla ja vienti 2 miljardilla eurolla. Jos standardointi lisääntyy, voidaan odottaa tätäkin suurempaa kasvua. 

– Standardit vaikuttavat niin Suomen kuin muiden maiden kilpailukykyyn. Suomessakin standardit tulisi ottaa käyttöön yhtenä strategisena kilpailu­kykyä edistävänä työkaluna, sillä muuten annamme kilpailuetua muille maille. Tarvitsemme kansallisen standardointi­strategian, jotta kykenemme käyttämään standardien tarjoamat vielä käyttämättömät mahdollisuudet Suomen hyödyksi, Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä sanoo.

Macroeconomic Benefits of Standardisation -tutkimuksen on tehnyt talouskonsultti Menon Economics.

Tutkimuksen tilasi vuonna 2023 kuusi standardointiorganisaatiota yhteishankkeena: Swedish Institute for Standards (SIS), Danish Standards (DN), Standards Norway (SN), Suomen Standardisoimisliitto (SFS), Icelandic Standards (IST) ja Royal Netherlands Standardization Institute (NEN).