Uudessa tutkimuksessa käytettyjä seismisiä rekisteröintilaitteistoja. Kuva Kari Moisio.

Oulun yliopistolla uutta tietoa pakkasjäristyksistä

Oulun ylipiston ja Geologian tutkimuskeskuksen mukaan ilmaston­muutoksen myötä tulevat sään nopeat vaihtelut voivat lisätä pakkas- eli jääjäristyksiä Pohjois-Suomessa. Pakkas­järistykset voivat vahingoittaa teitä, rakennuksia ja putkistoja.

Uudessa tutkimuksessa käytettyjä seismisiä rekisteröintilaitteistoja. Kuva Kari Moisio.

Oulun yliopiston mukaan pakkas­järistykset ovat seismisiä tapahtumia, jotka johtuvat maa­perässä olevan veden nopeasta jäätymisestä. Ne ovat yleisimpiä talven ääri­olosuhteissa, jolloin märkä, lumeton maan­pinta jäätyy nopeasti eli sateita seuraa raju pakastuminen.

Talvella lumesta puhdistetut tiet ja muut paljaat alueet ovat erityisen alttiita pakkas­järistyksille. 

– Aiemmin ajateltiin, että tiet myös ovat pakkas­järistyksen pää­lähde. Ennalta-arvaamatonta uudessa tutkimuksessamme oli soiden ja ojien merkitys. Havaitsimme, että pakkas­järistysten eli jää­järistysten pää­lähteet ovatkin soilla, kosteikoilla ja alueilla, joilla on korkea pohja­veden pinta tai muut paikat, minne vesi kertyy, Oulun yliopiston geofysiikan professori Elena Kozlovskaya sanoo.

Kun märässä maassa oleva vesi jäätyy ja laajenee nopeasti, aiheutuu maahan repeämiä, järistyksiä ja paukahduksia. Pakkas­järistykset eli kryoseismit tuntuvat, kuuluvat ja ovat verrattavissa muihin seismisiin tapahtumiin kuten maan­järistyksiin, kaivos­tuotannon räjäytyksiin ja tavara­junien tärinään. Pakkas­järistykset ovat tunnettu ilmiö ikirouta-alueilla.

Oulun yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkijat osoittivat, että pakkas­järistykset voivat vastata ylimmässä jäätyneessä pinta­kerroksessa jopa viiden sentti­metrin paksuudelta esiintyvää murtumaa. Repeämät voivat ulottua syvemmälle ja vahingoittaa infra­struktuuria kuten rakennuksia, kellareita, putkistoja ja teitä.

– Ilmastonmuutoksen myötä sään nopeat vaihtelut ovat tuoneet pakkas­järistykset laajemmin esille, ja ne voivat yleistyä. Vaikka niiden voimakkuus on yleensä vähäinen, Oulun Talvikankaalla vuonna 2016 sattui voimakkaiden järistysten sarja, joka rikkoi teitä ja oli lähtö­laukaus tutkimuksillemme. Pakkas­järistykset koskevat pohjoisia alueita kansain­välisesti, mutta niitä on tutkittu vielä vähän, Oulun yliopiston erikoistutkija Kari Moisio kertoo. 

Yleensä talvella lumi­hanki suojaa maan­pintaa kylmältä. Lumen sulaessa pois vaihtelevien säiden mukana, maa altistuu pakkaselle.

Tutkijat asensivat talven 2022–2023 ajaksi Pohjois-Suomeen kaksi maan­järistyksiä mittaavaa seismistä asema­verkkoa, toisen Ouluun ja toisen Sodankylään. Verkot tallensivat seismistä signaaleja ja lisäksi maaperän lämpötila­tietoa. Paikalliset asukkaat raportoivat tutkijoille maan tärinästä ja epä­tavallisista äänistä, joiden ajan­kohdista tutkijat tunnistivat pakkas­järistyksiä sekä havaitsivat lämpö­tilan nopeita laskuja. Olo­suhteet järistykselle ovat otollisia, kun lämpö­tila laskee yhden asteen tunti­vauhdilla noin pari­kymmentä astetta.

Talvikankaan asuinalueen lähellä on paljon soita, missä pakkas­järistysten pää­lähteet havaittiin. Sodankylässä pakkas­järistykset johtuivat lisäksi Kitisenjoen jään murtumisesta. 

– Pakkasjäristysten liikkeet näyttävät tapahtuvan soita ja ojia myöten, eli ne johtavat järistyksiä, Kozlovskaya toteaa. 

Soita ja ojituksia on paljon myös asuin­alueiden ympärillä. Tutkijoiden mukaan ojien merkitys pitäisi mallintaa GTK:lla parhaillaan kehitettävän mallinnus­menetelmän avulla.  Tutkimusten avulla pakkas­järistyksille alttiit riski­alueet voidaan tunnistaa, mikä auttaa varautumaan ja suojamaan rakennettua ympäristöä järistyksiltä. Oulun yliopiston ja GTK:n tutkijoiden tavoitteena on luoda järjestelmä, joka voisi ennustaa pakkas­järistyksiä maaperä­aineiston ja satelliitti­datan pohjalta.