Tampereen yliopisto perustaa Trimble Technology Lab -laboratorion

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan on perustettu huipputekniikan laboratorio, joka palvelee sekä arkkitehtuuria että rakennustekniikkaa. Trimble Technology Lab tarjoaa arkkitehti- ja rakennusinsinööriopiskelijoille mahdollisuuden perehtyä Trimblen ohjelmistoratkaisujen hyödyntämiseen käytännössä. Trimblen lahjoittamat välineet sisältävät laserskannauksen, rakennus- ja rakennesuunnittelun, projektien kustannuslaskennan, BIM-pohjaisen aikataulutuksen ja rakenneanalyysin ohjelmistoja ja laitteita. 

– Tampereen yliopiston huippumoderni Trimble Technology Lab on ensimmäinen laatuaan Suomessa, sanoo Trimblen Education & Outreach -yksikön johtaja Allyson McDuffie

McDuffien mukaan Trimble sitoutuu tuomaan huipputeknologian osaksi rakennetun ympäristön opintoja. 

– Yhteistyö Trimblen kanssa vahvistaa merkittävästi meidän arkkitehtuurin ja rakennustekniikan alojen tutkinto-ohjelmiamme, toteaa Antti Lönnqvist, Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani. 

– Digitalisaatio ja sen tuomat muutokset ovat suuri mahdollisuus ja haaste rakennetun ympäristön alalle. Alaan liittyvä tutkimus ja korkeakouluopetus ovat erittäin tärkeitä aiheita meille. Haluamme tarjota opiskelijoille parhaat mahdolliset edellytykset opiskella modernien teknologiaratkaisujen käyttöä. Nämä ratkaisut liittyvät erityisesti talonrakentamisen ja infrastruktuurin ohjelmistoihin, jotka keskittyvät rakennus- ja tilamittaukseen, arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun, tie- ja rautatiesuunnitteluun, liikennejärjestelmiin, geotekniseen suunnitteluun ja rakennusprojektien hallintaan. Tutkimuksen alalla haluamme olla edelläkävijöitä erityisesti modernien teknologioiden kattavassa käytössä rakennetun ympäristön alalla. Yhteistyö Trimblen kanssa luo uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkimuksellemme ja opetuksellemme, Lönnqvist sanoo.