VTT Bioruukki -pilotointikeskus Espoossa tutkii ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätykseen. Kuva: vttresearch.com

VTT:ltä 15 miljoonaa siemenrahoituksena viiteen tutkimushankkeeseen

VTT käynnistää seuraaville kolmelle vuodelle viisi uutta tutkimusinvestointia, jotka edistävät vihreää siirtymää, resurssiviisautta ja huoltovarmuutta sekä kiihdyttävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Lisäksi VTT edistää aloitetta mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian pilotointiympäristön rakentamiseksi.

VTT Bioruukki -pilotointikeskus Espoossa tutkii ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätykseen. Kuva: vttresearch.com

– VTT:n roolina on ottaa rohkeita tulevaisuuteen tähtääviä askelia ja auttaa niiden avulla yrityksiä uudistumaan ja luomaan edellytyksiä vihreään siirtymään. Kaikissa investointikohteissa on mukana sellaista VTT:n ja tutkimuskumppanien osaamista, joka tekee niistä ainutlaatuisia. Näissä alueissa näemme mahdollisuuden saavuttaa
seuraavaksi teollinen skaala ja sitä kautta luoda uutta liiketoimintaa Suomeen,  VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara sanoo.

Vasaran mukaan useat kotimaiset ja kansainväliset yritykset ovat jo lupautuneet kumppaneiksi investointikohteisiin liittyviin tutkimusteemoihin.
– Tavoitteena on, että nämä panostukset kiihdyttävät teollisuuden uudistumista yrityksissä ja houkuttelevat lisäinvestointeja suoraan yrityksiin, Vasara kertoo.

VTT:n investointiohjelman kohteet 2023–2025 ovat seuraavat:

  1. Kotimainen kaukolämpöreaktori 2030. VTT:n tavoitteena on rakentaa Suomeen kotimaisten toimijoiden kanssa ensimmäinen kaukolämpöreaktori. VTT investoi kehittämänsä ydinenergiakonseptin seuraavan vaiheen kehitystyöhön 5 miljoonaa euroa ja moninkertaistaa tutkimustiimin koon seuraavan kahden vuoden aikana. Samalla VTT ja yritykset vauhdittavat yhdessä konseptin kaupallistamista ja luovat Suomeen ydinenergiaratkaisuihin keskittyvää valmistavan teollisuuden alaa. 
  1. Ratkaisuja muovien ja tekstiilien kierrätykseen. VTT rakentaa Espoossa sijaitsevaan VTT Bioruukki -pilotointikeskukseen tutkimus- ja pilotointialustan, joka mahdollistaa vaikeasti kierrätettävien, muovia sisältävien yhdistelmämateriaalien ja tekstiilien kierrätysmenetelmien kehittämisen. 
  1. Vastuullisten kuitutuotteiden pilotointiympäristö Jyväskylään kehittämään metsäteollisuudelle uusia energiatehokkaita valmistusprosesseja, joiden vesi- ja energiaintensiivisyys on merkittävästi pienempi kuin nykyisten menetelmien.
  1. Biosynteettisten materiaalien digitaalinen kehitysalusta, joka hyödyntää dataa, tekoälyä, biotekniikkaa ja synteettistä biologiaa. Tämä mahdollistaa yrityksille teollisessa tuotannossa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla raaka-aineilla sekä täysin uusien materiaalien kehittämisen.
  1. Lääkinnällisten laitteiden pilotointiympäristö, joka mahdollistaa uusien innovatiivisten fotoniikkaan pohjautuvien lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen ja prototyyppivalmistuksen VTT:n Oulun toimipisteessä. Fotoniikkaan pohjautuvat teknologiavetoiset läpimurrot ja uudet lääkinnälliset laitteet mahdollistavat monipuolisemman ja joustavamman terveydentilan jatkuvan mittaamisen, mikä mahdollistaa yksilöllisemmän hoidon ja terveydenhoidon resurssien paremman kohdentamisen. 

Lisäksi VTT tukee aloitetta rakentaa Espoon Otaniemeen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian esikaupalliseen kehitykseen painottuva pilotointiympäristö. VTT:n kanssa aloitetta edistävät Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuus ry:n puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenet. Toteutuessaan uusi
pilotointiympäristö edistäisi VTT:n mukaan Suomen asemaa yhtenä EU:n tärkeimmistä mikroelektroniikka- ja kvanttiteknologiakeskittymistä. 

VTT maksaa investoinnit yritysten toimeksiannoista viime vuosina kertyneistä voittovaroistaan. Kumulatiivinen voitto vuodesta 2015 lähtien on 28 miljoonaa euroa. VTT on tehnyt päätöksen sijoittaa tästä summasta seuraavien kolmen vuoden aikana 15 miljoonaa euroa viiteen edellä mainittuun kohteeseen. Investoinnit ovat 
siemenrahoitusta.