Näkymä areenasta. Alustava luonnos. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Jyväskylän Hippos2020 toteutumassa

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on näyttänyt vihreää valoa Hippos2020-hankkeelle, josta tulee valmistuessaan Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveydenedistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Hankkeen budjetti on noin 220-250 miljoonaa euroa, josta lähes 90 % on yksityistä rahoitusta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 160 000 bruttoneliömetriä.

Näkymä areenasta. Alustava luonnos. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Nopeimmillaan Hippos2020 voisi valmistua vuonna 2022. Rakentaminen vaatii hankkeen vaiheistamista, sillä kaikki alueen nykyiset rakennukset uusinta toimistorakennusta lukuun ottamatta puretaan uuden tieltä. Valmistuessaan Hippos tulee olemaan liikuntapääkaupunki Jyväskylän keskeinen vetovoimatekijä.  Rakentamisen aloittaminen alkuvuodesta 2019 edellyttää valtuuston päätöksen lisäksi investorikonsortio Lehto-Fennian myönteisiä päätöksiä syksyn kuluessa.

– Hippos-hanke vahvistaa entisestään Jyväskylän asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista liikuntakaupungeista, iloitsee valtuuston päätöksestä Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Hippoksen alueelle rakentuu suunnitelman mukaan monitoimiareena urheilu- ja viihdetapahtumille sekä kolmiratainen harjoitusjäähalli, sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajiperheelle kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jalkapallostadion sekä voimistelutalo, aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät. Lisäksi alueelle on suunniteltu tutkimus-, majoitus-, kauppa- ja toimistotiloja.

Hippos2020-hankkeessa on erityistä uudenlainen rahoitusmalli, jossa verovaroja käytetään sama määrä kuin nykytilojen peruskorjaus edellyttäisi, mutta silti liikuntatilat kaksinkertaistuvat.

Jyväskylän kaupunki on hankkeessa vähemmistöosakas. Kaupunki tekee Kiinteistö Ky Hippokseen noin 34 M€:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja on näin ollen vähemmistöosakas yhtiössä noin 30-40 %:n osuudella. Kaupungin lopullisen omistusosuuden tarkka prosenttiosuus määräytyy myöhemmin ja on suhteessa oman pääoman sijoitusten kokonaismäärään. Kaupungin sijoitus muodostuu nykyisten Hippoksen rakennusten korjausvelkaa vastaavasta 23 miljoonasta eurosta, joka sijoitetaan hankkeeseen vaiheittain vuosien 2018-2022 aikana, Monitoimitalon, Hippos-hallin ja jäähallin tonttien myynnistä saatavasta 5 miljoonasta eurosta. Lisäksi kaupunki sijoittaa yhtiöön enintään 6 miljoonaa euroa hankkeen viimeisessä vaiheessa suunniteltavan ja toteutettavan liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sopimukseen kuuluu myös alueen liikuntavuorojen osto 5,5 miljoonalla eurolla vuosittain 20 vuoden ajan, ensimmäisestä täydestä käyttöönottovuodesta alkaen. Kaupungin arvioidaan saavan rakennusoikeuksista noin 22 miljoonan euron tuoton, tuloja sekä sijoittamalleen pääomalle että kiinteistöveroa arviolta 3 miljoonaa euroa vuodessa.

Muut investorit sijoittavat yhtiöön arviolta 50-60 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista pääomaa. Uusia investoreita voi tulla mukaan hankkeeseen. Loput noin 50-60 % rahoituksesta on lainarahoitusta, jossa lainanottajana on joko Kiinteistö Ky Hippos tai keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

– Hippos2020-hanke on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen tahon yhteistyömalli. Jyväskylän kaupungin vahva liikuntalupauksen täyttäminen luo tässä hankkeessa vakaan perustuoton sijoittajille, ja vahvistaa samalla Jyväskylän poikkeuksellista asemaa liikunta- ja terveysalojen yliopistokaupunkina. Tämä hanke tuo samalla lisäarvoa niin koulutukseen, tutkimukseen, liikuntaan kuin toimisto- ja kaupallisiin mahdollisuuksiin, kertoo Lehto Groupin johtaja Timo Reiniluoto.

Rakennusvaiheen verotuottojen arvioidaan olevan Jyväskylälle 14 miljoonaa euroa ja valtiolle 22 miljoonaa euroa. Rakentamisen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan 2000 henkilötyövuotta, ja valmistuttuaan Hippoksen on arvioitu työllistävän yli 1000 ihmistä päivittäin.

Areena näkymä sivuaulasta. Alustava luonnos. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Hippokselle suunnitellut tilat ja monet mahdollisuudet

Hippos2020-hanke kattaa koko Hippoksen nykyisen alueen. Alueelle rakennetaan suunnitelman mukaan uutta tilaa n. 160 000 bruttoneliötä, joista liikuntatilat ovat noin 120 000 bruttoneliötä.

Alueelle rakentuvat tilat ovat:

  • Uusi monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille: 31 000 brm2, katsomopaikkoja noin 6500 ja tapahtumissa noin 8000.
  • Areenakeskus: 31 000 brm2
  • Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jossa noin 3000 katsojan MID-areena: 53 000 brm2
  • Voimistelutalo: 6 000 brm2
  • Jalkapallostadion, jonka katsomokapasiteetti on noin 5000 katsojaa: 17 000 brm2
  • Pysäköintitalo: 21 000 brm2
  • Pysäköintipaikat: 1500 paikkaa
  • Polkupyöräpysäköinti: 690 paikkaa

Tiloihin on suunniteltu muun muassa jalkapallon, autourheilun ja eSportin valmennuskeskukset sekä Jyväskylän urheiluakatemian valmennuskeskus yli 800 urheilijalle ja kymmenille lajeille. Kansainväliseen kaupunkivalmennuskeskukseen tulisivat yleisurheilu, voimistelu, palloilulajit, kamppailulajit, eSport ja autourheilu. Tiloja on suunniteltu myös jääkiekon testi- ja mittauskaukalolle, laukaisu- ja luisteluvalmennukselle sekä monipuoliselle Training Room –konseptille, joka mahdollistaa eri lajien optimaalisen palautumisen toteuttamisen ja tutkimisen. Ulkoalueille tulisivat lisäksi aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät.

Areenakeskus sisältää kaupalliset tilat, muun muassa toimisto- ja laboratoriotilat, päivittäistavarakauppa, ravintolat ja erikoisliikkeet. Hankkeen viereiselle tontille on suunniteltu majoitus- ja asuntorakentamista.