Motivalta lämpöpumppuopas taloyhtiöille ja kunnille

Lämpöpumpuilla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä. Motivan syksyllä 2017 julkaiseman selvityksen mukaan lämpöpumppuinvestointeihin taloyhtiöissä kannustivat erityisesti energiakustannusten vähentäminen, jäähdytysmahdollisuus sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvon kasvattaminen. Noin puolet vastaajista arvioi yhtiövastikkeen laskevan ja lähes puolet arvioi vastikkeen pysyvän samalla tasolla lämpöpumppuinvestoinnin vuoksi. Lämpöpumppujen myyntiä on vauhdittanut myös pitkään jatkunut matala lainojen korkotaso.
Motivan selvityksessä kävi ilmi, että taloyhtiöissä ja kunnissa kaivataan tietoa investointien kannattavuudesta sekä eri järjestelmien soveltuvuudesta omaan kiinteistöön. Myös muiden käytännön kokemukset lämpöpumppuhankkeista kiinnostavat. Tietotarpeeseen vastatakseen Motiva on julkaissut verkko-oppaan lämpöpumppujärjestelmien hankinnasta.

Suunnittelijan työstä ei kannata tinkiä – suunnittelu vaikuttaa järjestelmän toiminnan tehokkuuteen

Motivan asiantuntija Sami Seunan mukaan kustannustehokas ja toimiva järjestelmä koostuu laadukkaasta suunnittelusta, laitteista ja toteutuksesta. Tärkeimmät vaiheet hankinnassa ovat Seunan mukaan tarve- ja kannattavuusselvitys, hankkeen suunnitteluvaihe ja urakan valvonta.
Kunnilla ja taloyhtiöillä on käytettävissä hankintakonsultteja hankintaprosessin tukena, mutta niiden käyttö erityisesti taloyhtiöpuolella on Seunan mukaan turhan vähäistä.
”Ammattitaitoinen, kokenut konsultti pystyy hoitamaan kilpailutuksen ja tilaajapuolen edunvalvonnan paremmin ja samalla hallitusväeltä vähenee stressi ja työmäärä. Tällöin hanke kuormittaa taloyhtiön hallintoa vain siltä osin kuin on tarpeen, eli päätöksenteossa”, Seuna toteaa.
Motivan julkaisema opas antaa taloyhtiöiden hallituksille ja kuntien hankinnoista vastaaville eväät lämpöpumppuhankkeen hallittuun läpivientiin ja oikeiden kysymysten esittämiseen hankkeesta vastaavalle suunnittelijalle.
Kysyntäjousto avaa lisää säästömahdollisuuksia lämpöpumppujen omistajille
Lämpöpumppujen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa kysyntäjoustotarpeen kasvaessa. Tulevaisuudessa yhä useammat lämpöpumput on suoraan varustettu ohjauksella, jossa laite minimoi kalliin pörssisähkön käyttötunnit eli sähkökysynnän huipputunnit. Mitä enemmän uusiutuvaa sähköenergiaa tuotetaan aurinko- tai tuulivoimalla, sitä enemmän sähkömarkkinoiden tulee joustaa niinä hetkinä, kun sääolosuhteista riippuvaista energiaa on vain vähän saatavilla.

Lämpöpumppujen hankintaopas taloyhtiöille ja kunnille

Lämpöpumppujen hankintaoppaan laadintaan ovat Motivan lisäksi osallistuneet Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Scanoffice Oy, Rototec Oy, Nivos Energia Oy, Nibe Oy sekä Onninen Oy.