Havainnekuva Finnoon keskuksesta: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Finnoon keskus nousee metroaseman ympärille

Havainnekuva Finnoon keskuksesta: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Suunnitteilla urbaani metrokeskus

Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuvan Finnoon korkea keskus rakennetaan metroaseman ympärille. Aseman kahden sisäänkäynnin ympäristöön toteutetaan keskustakorttelit, joihin sijoittuu asuntojen lisäksi pääosa alueen kaupallisista palveluista. Metrokeskuksen lähistölle on mahdollista toteuttaa useita tornitaloja, joista korkeimmat ovat 20–26 kerroksisia.

”Finnoon keskuksen asemakaava toteuttaa Espoon kaupunkirakenteen tiivistämistä, ja se on merkittävä osa MAL-sopimuksen edellyttämästä kaavoituksesta”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Asemakaavaehdotuksen kokonaiskerrosala on noin 200 000 k-m2, josta asumiseen osoitetaan noin 138 000 k-m2. Loppu rakennusoikeus on osoitettu toimitila- ja palvelurakentamiseen. Yritystoimintaan soveltuvia tontteja tulee myös muualle Finnooseen. Keskuksen alueelle on mahdollista toteuttaa kaksi päiväkotia. Koteja Finnoon keskukseen rakennetaan noin 2 800 asukkaalle.

Kaava-alueeseen kuuluvat myös Finnovikenin ja Finnoonlaakson suojelu- ja virkistysalueet sekä Fortum Power and Heat Oy:n omistama voimalaitosalue. Voimalaitostontilla mahdollistetaan lisärakentaminen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi.

Kestävän kehityksen esimerkkialue

Koko Finnoon toteutusta ohjaavat kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiantuotantoon ja rakennusmateriaaleihin. Keskuksen alueesta on laadittu erillinen energiasuunnitelma kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tontinluovutusmenettelyssä käytetään energiatehokkuuteen ohjaavaa kriteeristöä, joka osaltaan varmistaa kestävää kehitystä.

Finnoo kasvaa 2030-luvun loppuun mennessä 17 000 asukkaan kaupunginosaksi, jonka suurimmat vahvuudet ovat merellisyys, lähiluonto ja tulevaisuudessa myös metro, joka kytkee alueen osaksi raideverkkoa. Talonrakentaminen Finnoossa käynnistyy vuoden 2019 aikana.