Havainnekuva: Tähti-Set ja UKI Arkkitehdit

Työt Tammisairaalan tontilla ovat alkaneet

Helsingin Meilahteen rakennetaan HUSin uusi silmäsairauksien hoitoon keskittyvä Tammisairaala, johon tulee yli 200 polikliinistä vastaanottotilaa ja 15 leikkaussalia.

Havainnekuva: Tähti-Set ja UKI Arkkitehdit

Parhaillaan työmaalla ovat käynnissä maanrakennustyöt ja perustusten valaminen. Tammisairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) keskittää uuteen sairaalaan kaikkien silmäsairauksen hoidon nykyisistä seitsemästä eri toimipisteestä. Yli 36 000 neliön tiloihin tulee yli 200 polikliinistä vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia ja 12-paikkainen vuodeosasto.

A-Insinöörit vastaa HUSin yhteistoiminnallisella kumppanuusmallilla toteutettavan hankkeen rakennesuunnittelusta, akustiikkasuunnittelusta ja kosteudenhallinnasta. Pääurakoitsija on YIT ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy.

Kapealle tontille Meilahteen nousevan Tammisairaalan yhdeksän kerrosta onosin maan päällä ja osin maan alla. Maan päällä näkyy korkeimmillaan seitsemän kerrosta. Maan alla kerroksia tulee olemaan enimmillään neljä.

– Rakenteiden ja kosteudenhallinnan kannalta Tammisairaalan suunnittelu ja rakentaminen on vaativaa. Perustukset valetaan poikkeuksellisen syvälle, noin viisi metriä pohjaveden alapuolelle. Seiniin kohdistuu painetta maasta ja pohjavedestä, kertoo projektipäällikkö Tarja Nakari A-Insinööreistä.

Betoni- ja teräsrunkoinen Tammisairaala rakennetaan muuntojoustavaksi ja pitkäikäiseksi.

– Rakennuksen runko on mahdollisimman yksinkertainen, jotta talotekniikkaa on helppo siirtää paikasta toiseen tarpeen mukaan. Matalaksi suunniteltu välipohjarakenne mahdollistaa ilmastointikanavien muutostyöt ja kevyitä seiniä on tarvittaessa helppo siirrellä, Nakari kertoo.

Raitiovaunut ja raskas liikenne aiheuttavat sairaalan ympäristössä tärinää, jonka torjunta on A-Insinöörien mukaan otettu huomioon erityisen tarkasti. Akustiikkasuunnittelussa keskeistä on potilashuoneiden ääneneristys sekä raitiovaunujen ja raskaan liikenteen tärinän vaimentaminen.

– Seinälle maarajaan on rakennettu runkomeluvaimennin Paciuksenkadun puolelle. Sillä varmistetaan, että maaperässä kulkeutuva värähtely ei välity rakennuksen runkoon eikä tällöin aiheuta häiriötä esimerkiksi mikroskooppien toimintaan, akustiikkasuunnittelija Henry Niemi A-Insinööreistä kertoo.

Sairaalan turvallisuuteen vaikutetaan muun muassa pintamateriaali- ja värivalinnoilla.

– Tammisairaalassa värikontrastit ja huolella mietityt opasteet helpottavat tilojen hahmottamista. Odotustilat erotetaan käytävästä värillisellä lattialla. Materiaaleissa vältetään kiiltäviä pintoja haitallisten häikäisyjen välttämiseksi, kertoo pääsuunnittelija, arkkitehti Niina Rissanen Arkkitehtitoimisto Tähti-Setistä.

Tammisairaalan suunnittelussa tuetaan HUSin hiilineutraalisuustavoitteita.

– Olemme vahvasti sitoutuneet, että HUS on hiilineutraali vuonna 2030. Pyrimme kaikissa hankkeissamme energiatehokkaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin, ja meillä on tekeillä ilmastotiekartta. Selvitämme nykyistä hiilijalanjälkeämme ja keinoja pienentää sitä, kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo HUS Tilakeskuksesta kertoo.

– Hiilijalanjälkilaskelmissa hyödynnettiin arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan tietomalleja. Datapohjaisuus tehostaa ja laajentaa vertailujen tekemistä ja materiaaleihin sitoutuneen hiilijalanjäljen optimointia, A-Insinöörien kestävän kehityksen teknologiavastaava Elli Kinnunen kertoo.

Tammisairaalassa lämmitys ja jäähdytys tuotetaan pääosin kaukolämmöllä ja kaukojäähdytyksellä. Sairaalassa on käytössä maalämpöjärjestelmä energiankierrätykseen, ja parkkihallin lämmitykseen hyödynnetään hukkalämpöä.