Ensin Tilgmann Oy:n kirjapaino, seuraavaksi Varman pääkonttori, sitten Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n käyttöön ja nyt hotelliksi ja tapahtumakeskukseksi.

Scandic Helsinki Hub: Urbaanin hotellin monet kerrostumat

Syyskuun alussa avautunut Scandic Helsinki Hub -hotelli on hyödyntänyt eri vuosikymmeninä rakennettuja teollisuusrakennuksen, pääkonttorin ja EU:n keskusviraston kerrostumia muuttuessaan moderniksi hotelliksi ja tapahtumakeskukseksi Helsingin keskustassa Vanhan kirkkopuiston laidalla. 

Ensin Tilgmann Oy:n kirjapaino, seuraavaksi Varman pääkonttori, sitten Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n käyttöön ja nyt hotelliksi ja tapahtumakeskukseksi.

Annankadun ja Lönnrotinkadun kulmassa sijaitseva hotellikiinteistö on vaihtanut käyttötarkoitustaan useaan otteeseen. Talo rakennettiin alun perin Tilgmann Oy:n kirjapainoksi. Kiinteistöä on rakennettu vaiheittain vuosina 1920, 1938 ja 1950. Mittava laajennus toteutettiin 1978, kun rakennus muutettiin toimistokäyttöön työeläke­yhtiö Varman pääkonttoriksi. Vuonna 2009 rakennus muuttui Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n virastoksi tarkkoine turvallisuusmääräyksineen. Uusimpana vaiheena on vuonna 2020 alkanut muutos 352 huoneen Scandic Helsinki Hub -hotelliksi ja tapahtumakeskukseksi. 

Scandic Helsinki Hubin kantava ajatus on se, että se toisi yhteen erilaisia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Henkilö­kunnasta löytyy 30 kielen osaamista.

– Tämä on erittäin hyvätasoinen Scandic-hotelli ja yksi suurimmista viimeisimmällä tekniikalla varustetuista isohkoista kokous­tiloista aivan Helsinki 10:n keskusta-alueella. Olettaisin, että vähintään viidennes liike­vaihdosta tulee syntymään kokouskaupan kautta. Onneksi kokouskysyntä Helsingissä näyttää olevan aika korkea tälle vuodelle, Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö toteaa.

Hotellin sävymaailma juontaa katu- ja sisäjulkisivujen punatiilestä ja vastaanoton alkuperäisestä punagraniittilattiasta. Vanhoissa osissa on ollut paljon kuparia, joten kuparia ja messinkidetaljeja on hotellissa käytetty paljon.

Ei toimistorakennusta vaan hotelli

Viimeisimmissä vaiheissaan toimistona ja virastona palvelleelle rakennukselle olisi tuntunut luontevalta uralta jatkaa edelleen toimistona, mutta kiinteistömarkkinatilanne saneli tilanteen uusiksi.

– Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla on noin puoli miljoona toimisto­neliötä vajaakäytössä, joten päädyimme siihen, että teemme rakennuksesta hotellin yhteistyössä Scandicin kanssa, kohteen rakennuttajana toimineen työeläke­yhtiö Varman rakennuttajapäällikkö Jouko Räisänen kertoo.

Hanke toteutettiin projektinjohtopalvelu­mallilla, jossa Haahtela johti konsulttina hankkeen suunnittelua sekä rakennustyömaata läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Haahtelalle kuuluivat työmaan päätoteuttajan tehtävät ja -vastuut mutta Haahtela ei ollut urakoitsijana hankkeessa. Kukin osaurakoitsija oli sopimussuhteessa Varmaan.

Sisäpihan ilmettä hallitsevat runsaat kupari­pinnat. Sisäpihan puolella on myös julkisivumuutoksia kuten huonejaosta johtuvia puitteiden muutoksia ja ikkuna-aukotusten muutoksia.

– Usean eri aikakauden rakennukset sekä tiloihin toteutetut käytönaikaiset muutokset tuottivat huomattavan tarpeen nykyisten toteutusratkaisujen dokumentointiin suunnittelun lähtötiedoksi. Rakennuksen historiasta johtuen suunnitteluratkaisut on jouduttu määrittämään ja mallintamaan kunkin aika­kauden rakennuksiin jokaiselle erikseen, hankkeen projektinjohtaja Juhani Jalava Haahtelasta kertoo.

Teollista tunnelmaa

Hotellin suunnittelun lähtökohtana on ollut tuoda esiin rakennuksen autenttisuutta, teollisuusmaisuutta ja vuosikymmenten kerrostumia.

– Vanhan rakennuksen elinkaaren jatkaminen on rakennuttaja Varmalle strateginen valinta. Tässä rakennuksessa ei ole mitään keinotekoista, vaan kaikki ominaisuudet on hyödynnetty, mitä rakennuksessa on vuosikymmenten aikana ollut tarjolla eri käyttötarkoituksiin. Tämä on rakennusten uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta huippuesimerkki, kohteen pääsuunnittelijana toiminut Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdit Oy:stä kertoo.

Hotellin suunnittelun lähtökohtana on ollut tuoda esiin rakennuksen autenttisuutta, teollisuusmaisuutta ja vuosikymmenten kerrostumia.

Silvennoisen mukaan yksi iso asia hankkeessa oli vanhan teollisuustunnelman hyödyntäminen. Se oli arkkitehtisuunnittelun ja sisustussuunnittelun yhteinen arvo. 

– Tehty muutos perustuu vanhaan teolliseen runkoon, mikä takaa riittävät kerroskorkeudet ja runkosyvyydet muutoksille. Yli neljä metriä korkea kerroskorkeus sallii monta käyttötarkoitusta. Arkkitehti- ja sisustussuunnittelussa on kunnioitettu alkuperäisiä elementtejä sekä historiaa ja tuotu ne osaksi hotellin toimintoja ja sisustusta, Silvennoinen sanoo.

Hotellin sävymaailma juontaa katu- ja sisäjulkisivujen punatiilestä ja vastaanoton alkuperäisestä punagraniittilattiasta. Vanhoissa osissa on ollut paljon kuparia, joten kuparia ja messinkidetaljeja on hotellissa käytetty paljon.

Kerroksista poistettiin vanhat toimiston huonetilat rungolle saakka, ja kaikki rakennettiin uusiksi hotellia varten. Vanha teollisuusrakenne toi mukanaan poikkeuksellisen persoonallisia huoneita.

Katujulkisivut restauroitiin

Vanhan kirkkopuiston puolella on 1950-luvun julkisivu. Lönnrotinkadun julkisivu on puolestaan 1920- ja 1930-luvulta.

– Katujulkisivuun ei juurikaan tarvinnut tehdä muutoksia. Julkisivut ja vesikatot on kaavalla suojeltuja. Julkisivuja on restauroitu, ikkunat kunnostettu, tiilipinnat ja terastirappaukset käytiin läpi. Lönnrotinkadun puolella on katolla kaari-ikkunoita, joita muutettiin kuparipäällysteisiksi. Samalla entinen teräspeltikate vaihdettiin kauttaaltaan kuparipintaiseksi, vastaava arkkitehtisuunnittelija Ville Ylönen PES-Arkkitehdit Oy:stä kertoo.

Annankadun ja Lönnrotinkadun kulmaukseen palautettiin lasiseinäinen, punagraniittinen aula, joka oli tehty 1970-luvulla ja muurattu myöhemmin umpeen. Aulan vanhoja pintoja pyrittiin säästämään. Aulassa on nyt muun muassa hotellin aamiaistiloja.

Sisäpihan ilmettä hallitsevat runsaat kupari­pinnat. Sisäpihan puolella on myös julkisivumuutoksia kuten huonejaosta johtuvia puitteiden muutoksia ja ikkuna-aukotusten muutoksia. Pihatasossa olevilla huoneilla on myös omia terasseja.

Sisustussuunnittelussa on toimittu kestävän kehityksen vaatimusten mukaan: kalusteissa ja tekstiileissä on valittu materiaaleja, jotka kestävät kulutusta ja ikääntyvät hyvin.

Tahtituotannolla

Logistisesti vaativan kohteen toteutuksessa hyödynnettiin tahtituotantoa, ja konsepti sidottiin osaurakoitsijoiden urakkasopimuksiin. Toteutusta seurattiin ja tahtituotantoa ohjattiin päivittäisin johtamispalaverein. 

Haahtelan projektipäällikkö Hanna Harju-Säntti kertoo, että suunnittelutyön ajoittaminen tahtituotannon tarpeiden mukaisesti sekä samanaikaisesti tuotannon etenemisen kanssa oli haastavaa. Suunnittelijat sitoutuivat neljän tunnin vasteaikaan suunnitelmaongelmien ratkaisussa. 

– Urakoitsijat toimittivat materiaalinsa hankkeen logistiikkaurakoitsijan varastoon. Haahtela, urakoitsijat sekä logistiikka­urakoitsija laativat tahtituotannossa tarvittaville materiaaleille neljän tunnin toteutuksille tavarakuormien sisällöt. Keskitetyn varaston kautta tulleiden tavaratoimitusten lukumäärät vähenivät tällä menettelyllä merkittävästi, kertoo työpäällikkö Mika Paju Haahtelasta. 

– Ennen toteutusta tahtituotanto mallinnettiin vielä 4D-videoksi havainnollistamaan töiden sekä työmaa-alueiden etenemistä, hankkeen vastaava työnjohtaja Pasi Ylikulppi Haahtelasta sanoo.

ECHA:n perintönä rakennuksessa on paljon kokous- ja kongressitiloja, joita pystyttiin hyödyntämään. Muun muassa ECHA:n tuomioistuinsalit muutettiin tapahtuma­tiloiksi, jonne mahtuu noin 520 henkeä.

Sopiva runkosyvyys 

Muutos toimistosta hotelliksi oli melko täydellinen. Kerroksista poistettiin vanhat toimiston huonetilat rungolle saakka, ja kaikki rakennettiin uusiksi hotellia varten. Kaikki tilat saatiin käytettyä hotellihuoneiksi melko optimaalisen runkosyvyyden puitteissa. Vanha teollisuusrakenne toi mukanaan poikkeuk­sellisen persoonallisia huoneita.

– Yllätyksiäkin tuli vastaan, kuten aina peruskorjaushankkeissa. Palkkirakenteiden raudoitukset eivät vastanneet vanhoja rakennepiirustuksia. Rakenteiden lävistyksiä ei voinut tehdä lähtötietojen perusteella suunniteltuihin paikkoihin. Lävistysten lopulliset paikat määritettiin rakenneterästen skannaus­ten perusteella, Mika Paju kertoo.

Lönnrotinkadulla säilytettiin yksi 1920-luvun porrashuone, joka on alun perin ollut rakennuksen pääporras. Myöhempien laajennusten jälkeen se on jäänyt poistumistieportaaksi. Yksi restauroitu hissi jätettiin 1950-luvun rakennusosaan.

ECHA:n aikaista talotekniikkaa ja huoneratkaisuja ei juurikaan pystytty hyödyntämään, koska hotellihuoneiden huonekohtaiset vesipisteet ja muut vaatimukset sanelivat toteutuksen.  

Lönnrotinkadun puolella säilytettiin yksi 1920-luvun porrashuone, joka on alun perin ollut rakennuksen pääporras.

– Paikoin sähköasennusten osalta jouduttiin menemään vanhojen rakenteiden läpi. Joka ikinen huone jouduttiin tarkastelemaan erikseen, koska rakennuksessa ei juuri ole toistuvuutta, sähkösuunnittelusta vastannut Juha Kiviniemi Sitowise Oy:stä kertoo. 

– Vanhoja rakenteiden reikiä pystyttiin kuitenkin hyödyntämään eikä kalliita manttelointeja juuri tarvittu. Purkujen jälkeen tehtiin laserkeilaus, josta saatiin rakenteiden reikätieto. Rakennuksessa on korkeita palkkeja, minkä vuoksi reijitykset helpottivat talotekniikan sijoittamista ja kerroskorkeuksien maksimoimista, arkkitehti Ville Ylönen kertoo.

Hotellissa on myös UPS-akkuvarmennusta ja varavoimajärjestelmä. 

– Hotellia palvelevat kriittiset toiminnot pystytään pitämään toiminnassa sähkö­katkojenkin aikana, Kiviniemi toteaa.

Vahvojen rakenteiden ansiosta työmaahenkilökunta pystyi ajamaan kerroksissakin trukeilla ja muilla isoilla laitteilla. 

Tapahtumatiloihin sekä piharavintolaan kuljetaan porttikäytävän ja sisäpihan kautta. Sisäpihalla on ravintolatiloja sekä kongressitilojen vastaanottoaula.

Kongressitilaa 520:lle

– Rakennukseen tehtiin aikanaan neljä maanalaista kerrosta, kun taloon muutti Varman pääkonttori. Muun muassa lentopallokentät oli louhittu kellarikerroksiin. Ne muutettiin kokoustiloiksi, kun rakennus siirtyi ECHA:n käyttöön 2009. Maanalaisiin tiloihin tehtiin nyt lähinnä sisustuksellista päivitystä, koska siellä ei ollut kovin paljon peruskorjaustarvetta, Ville Ylönen kertoo.

ECHA:n perintönä rakennuksessa on paljon kokous- ja kongressitiloja, joita pystyttiin hyödyntämään. Muun muassa ECHA:n tuomioistuinsalit muutettiin tapahtuma­tiloiksi. Kellarikerroksiin tehtiin hotellin sauna-, kuntosali- ja kylpylätilat. 

Hotelliin tullaan suoraan kadulta ja kongressitapahtumiin sekä piharavintolaan porttikäytävän ja sisäpihan kautta. Sisä­pihalla on ravintolatiloja sekä kongressitilojen vastaanottoaula. Kongressiosa voidaan erottaa suuremmissa tapahtumissa kokonaan erilleen hotellista ja sen ravintolatoiminnasta. Kongressitiloihin mahtuu noin 520 henkeä.

Teksti: Jari Peltoranta | Kuvat: Mikael Lindén

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.