Tunturi Oy Ltd muuttaa tiloihin vuokralaiseksi. Kiinteistön omistaja on sijoitusyhtiö MEAG, jonka kanssa YIT teki joulukuussa 2021 sopimuksen logistiikkakiinteistön rakentamisesta ja myymisestä.

Uusi logistiikkarakennus vastaa Tunturin kasvuun

Polkupyöristään tunnetulle Tunturille on valmistunut uusi logistiikka- ja varastorakennus Turun Runosmäkeen. YIT:n kehittämässä ja toteuttamassa kiinteistössä on otettu ympäristöystävällisyys monin tavoin huomioon ja kohteelle tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Very Good -tasoa.

Logistiikka- ja varastorakennuksen urakoinut YIT Suomi Oy toimi myös hankkeen kehittäjänä. Työpäällikkö Toni Tahkoniemi YIT:stä kertoo, että yhtiön etsiessä omistamalleen tontille tulevaa käyttäjää loksahtivat palaset kohdilleen, kun Tunturi Oy Ltd oli samaan aikaan kartoittamassa uusia toimitiloja. 

– YIT:llä oli tarjota sopiva rakennuspaikka Tunturille ja pääsimme nopeasti etenemään hankkeen toteutukseen. Tulevan käyttäjän ollessa mukana alussa lähtien se mahdollisti tiiviin yhteistyön suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Näin voitiin huomioida yrityksen toiveet muun muassa kestävän kehityksen ratkaisuissa, Tahkoniemi kertoo.

Tunturin laajentaessa toimintaansa muihin Pohjoismaihin ja pyörämyynnin kasvaessa olivat yrityksen aikaisemmat tilat Runosmäessä jääneet pieniksi.

– YIT valikoitui kumppaniksemme vankan kokemuksensa vuoksi. Tontin sijainti oli myös hyvä syy lähteä mukaan projektiin, sillä halusimme uuden paikan sijaitsevan lähellä nykyisiä toimitilojamme. Linnuntietä laskettuna välimatkaa uuteen logistiikka- ja varastorakennukseen on vain muutama sata metriä, Nordic Finance Manager Katja Vesa Tunturilta kertoo.

Tontin laajuus on lähes 2,4 hehtaaria ja rakennuksen bruttoala on noin 8800 neliömetriä. Hankkeen budjetti oli noin 16 miljoonaa euroa.

Tunturi Oy Ltd muuttaa tiloihin vuokralaiseksi. Kiinteistön omistaja on sijoitusyhtiö MEAG, jonka kanssa YIT teki joulukuussa 2021 sopimuksen logistiikkakiinteistön rakentamisesta ja myymisestä. Maailmanlaajuisena omaisuudenhoitajana vakuutusyhtiö Munich Re ja ERGO:lle toimiva MEAG osoittautui parhaaksi sijoittajille suunnatussa kansainvälisessä kilpailussa.

Tunturi Oy Ltd muuttaa tiloihin vuokralaiseksi. Kiinteistön omistaja on sijoitusyhtiö MEAG, jonka kanssa YIT teki joulukuussa 2021 sopimuksen logistiikkakiinteistön rakentamisesta ja myymisestä.

Rakentamiseen meni vajaa vuosi

Työpäällikkö Toni Tahkoniemi kertoo, että Vahdontiellä sijaitsevalla tontilla ei ollut aikaisemmin rakennuksia, vaan  se oli pääasiassa metsää ja kalliota. Työt alkoivat keväällä 2021 pilaantuneiden maiden poistolla ja louhinnalla. Perustuksien rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021.

– Maaperä oli rakentamisen kannalta hyvä. Teräspaalutusta jouduttiin tekemään rakennuksen yhdessä nurkassa, koska kallio laskee sillä kohtaa niin jyrkästi.

Tahkoniemi kuvailee Tunturin logistiikkarakennusta perushankkeeksi, joka koostuu isosta, tilavuudeltaan 62 928 kuutiometrin varastosta sekä toimistotiloista. Rakennuksessa on betonirunko, ja sen julkisivut ovat pelti-villa-pelti -elementtejä.

– Toteutusvaiheen aikataulu oli tiukka. Runko nousi talvella ja keväällä tehtiin vesi­katto. Korona-aika ei juuri vaikuttanut hankkeeseen vesikattovillojen myöhästymistä lukuun ottamatta. Aikataulu saatiin kuitenkin kurottua kiinni, ja rakennuksen luovutus oli sopimuksen mukaisesti toukokuun lopussa, Tahkoniemi toteaa.

Hankkeen työmaavahvuus oli keskimäärin 30 ja parhaimmillaan 50 henkilöä. Hanke oli Toni Tahkoniemen mukaan kaikin puolin onnistunut, ja erityiskiitoksen saa yhteistyö käyttäjän kanssa. 

Varastotiloissa on mahdollisimman vähän liikkumista estäviä rakenteita kuten pilareita.

Kasvava toiminta tarvitsi uudet tilat

Katja Vesa Tunturilta kertoo, että yrityksellä oli toiminnan kasvaessa tarvetta löytää enemmän tilaa varastolle ja saada samalla nykyaikaiset toimistotilat.

– Olimme ajoittain viime vuosien aikana kartoittaneet eri mahdollisuuksia Turussa ja viime lopputalvesta asia muuttui vieläkin ajankohtaisemmaksi. Hyvällä paikalla sijaitsevilla logistiikkakiinteistöillä on kova kysyntä, eikä niitä juurikaan ole ollut vapaana. Kilpailutimme eri tarjoajia ja kartoitimme, mitä vaihtoehtoja sekä tontteja olisi tarjolla.

– Projekti YIT:n kanssa oli äärettömän nopea. Ensimmäiset yhteydenotot olivat helmikuussa 2021, ja nyt on muutto ajankohtainen. Yhtenä kriteerinä olikin, että pääsemme uusiin tiloihin mahdollisimman pian. 

– Hankkeessa on yrityksemme tarpeet ja toiveet on otettu hyvin huomioon, kuten hiilijalanjälki rakennusvaiheesta alkaen. Rakennus valmistui aikataulun mukaisesti toukokuun lopussa, mikä on nykyisessä maailman tilanteessa ihailtava suoritus, Katja Vesa sanoo.

Uusia logistiikka- ja varastotiloja Katja Vesa kuvailee yksinkertaisiksi ja logistiikan kannalta sujuviksi.

– Arkkitehti kuunteli toiveitamme, joten tiloista tehtiin yrityksemme näköiset. Niissä on paljon tilaa ja mahdollisimman vähän liikkumista estäviä rakenteita, kuten pilareita. Olemme investoineet myös uudenaikaisiin trukkeihin, jotka helpottavat tavaran liikuttelua.

Tunturin varastosta tulee niin kutsuttu häkkivarasto, jossa häkit ovat neljässä tasossa. Varastoon mahtuu 18 000–20 000 polku­pyörää.

Tunturin varasto on niin kutsuttu häkkivarasto, jossa häkit ovat neljässä tasossa.

– Pystymme käsittelemään isoja volyymejä. Varastoon mahtuu 18 000–20 000 polku­pyörää riippuen massapyörien määrästä. Kapasiteetin kasvaessa on varastointi aikaisempaa enemmän omissa käsissämme, kun kevään piikkisesonkina olemme joutuneet käyttämään myös ulkopuolisia partnereita.

Saapuvan ja lähtevän tavaran logistiikan sujuvuus paranee.

– Vanhoissa tiloissa on käytössämme kolme logistiikkaovea, ja nyt niitä tulee olemaan kuusi: kolme saapuvalle ja kolme lähtevälle tavaralle, Vesa toteaa.

Tunturin pääkonttori muuttaa uudisrakennuksen toimistotiloihin kesäkuussa.

– Uudessa toimistossa meillä on niin kutsutut tiimihuoneet. Tiloissa on toiveittemme mukaisesti käytetty paljon lasia, joka antaa modernin ja raikkaan ilmeen sekä avaruutta. Myös henkilöstön sosiaalitiloihin saadaan parannusta, kun niissä on suihkut. Tämä on tärkeä yksityiskohta etenkin heille, jotka ajavat työmatkansa polkupyörällä, Katja Vesa kertoo.

Tunturin pääkonttorilla ja logistiikka­keskuksessa työskentelee 23 henkilöä. Toimipisteessä ovat muun muassa taloushallinto/hallinto, oston toiminnot ja asiakaspalvelu sekä tietysti logistiikka. Tunturilla on myyntitoimisto myös Espoossa, jossa on muun muassa myynti ja markkinointi sekä suunnittelu.

Katolla olevat aurinkopaneelit kattavat osan tarvittavasta sähköenergiasta, ja myös markkinoilta ostettava sähkö tehdään uudistuvasta energiasta.

Ympäristöystävällisyys tärkeää

Tunturille oli uusia logistiikka- ja varasto­tiloja suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeää vaikuttaa sitä koskeviin ratkaisuihin paitsi toiminnallisesti myös ekologisuuden kannalta.

– Halusimme saada mahdollisimman ympäristöystävällisen kiinteistön, jossa voimme toimia kestävän kehityksen arvojemme mukaisesti, Katja Vesa sanoo.

Kiinteistölle haetaan Very Good-luokan mukaista Breeam-ympäristösertifikaattia. Rakennuksen käyttämästä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta valtaosa tuotetaan maalämpöjärjestelmällä. Tontilla on 24 maalämpö­kaivoa. Katolla olevat aurinkopaneelit kattavat osan tarvittavasta sähköenergiasta, ja myös markkinoilta ostettava sähkö tehdään uudistuvasta energiasta.

Toimistotiloissa on tunturilaisten toiveiden mukaisesti paljon lasia, joka antaa modernin ja raikkaan ilmeen sekä avaruutta.

Kiinteistön paikoitusalueella on sähköpyörien ja -autojen latauspisteet. Alueella on muutenkin otettu hyvin huomioon polku­pyöräpaikat. Luonnon monimuotoisuutta tukevat tontille jätetyt puut sekä vesiallas ja niittyalueet. Piha-alueelle hankitaan myös linnunpönttöjä.

– Ympäristöasiat on pyritty ottamaan huomioon joka tasolla. Esimerkiksi siivouspartneriksi on valittu L&T, jolla on mahdollisuus siivouksen hiilijalanjälkeä pienentävään aktiiviveteen. Jätehuollon hiilijalanjälki puolestaan kompensoidaan olemalla mukana metsitysprojektissa L&T:n kautta, Katja Vesa kertoo.

Tunturin pääkonttorilla ja logistiikka­keskuksessa työskentelee 23 henkilöä. Henkilöstön sosiaalitiloissa on suihkut työmatkapyöräilijöitä varten. Pihalla on myös mahdollisuus ladata sähköpyöriä.

Tunturi täyttää 100 vuotta

Tunturi viettää tänä vuonna 100-vuotis­juhlavuottaan. Veljekset Aarne ja Eero Harkke perustivat lokakuussa 1922 Turkuun Pyöräkellari Oy:n, joka aloitti 1930-luvulla oman polkupyörävalmistuksen. Suurin osa pyörien osista tuotiin Englannista, ja niiden mukana ostettiin tuotemerkki High Land, joka suomennettiin Tunturiksi.

Tunturi Oy Ltd on kuulunut vuodesta 2003 hollantilaiseen Accell Group -konserniin, joka on keskittynyt polkupyörien, polkupyörätarvikkeiden ja varaosien myyntiin maailmanlaajuisesti. Tunturi- ja Nishiki-polkupyörät suunnitellaan Suomen markkinoille, ja ne valmistetaan Accell Groupin tehtailla.

Pyöräilyn suosio on kasvanut valtavasti 2020-luvulla. Katja Vesa toteaa, että tämä trendi näyttää jatkuvan.

Kiinteistölle haetaan Breeam-luokittelun Very Good -sertifiointia. Rakennuksen käyttämästä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta valtaosa tuotetaan maalämpöjärjestelmällä. Tontilla on 24 maalämpö­kaivoa.

– Pyöräily on kestävän kehityksen mukainen kulkumuoto, joka tukee vihreää siirtymää. Lisäksi polttoaineiden hintojen noustessa korostuu myös pyöräilyn taloudellinen merkitys, Vesa sanoo.

Sähköpyörien määrä on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Niin ikään maastopyöräilyn suosion kasvu jatkuu.

– Tunturi on dynaaminen ja nykyaikainen yhtiö pitkästä historiasta huolimatta. Katsomme tulevaisuuteen ja olemme vahvasti mukana nykyajan trendeissä, Katja Vesa toteaa.

Teksti: Irene Murtomäki | Aki Aro

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.