Metsä puilta, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.

Malmilainen elementtikortteli uudistetaan puulla

Metsä puilta, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.

Kilpailun voittaneen Metsä puilta –ehdotuksen tekijänä on Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli yhdessä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa.

Työyhteenliittymän ehdotus valittiin yksimielisesti voittajaksi kilpailussa, jossa Ala-Malmilla, Karviaistie 12:ssa sijaitsevaan asuinkerrostalojen kortteliin tuli suunnitella rakennusten kuoriva saneeraus sekä korotus kahdella puisella lisäkerroksella. Kilpailussa asetettiin saneeraukselle lisäksi kunnianhimoiset energiatehokkuuden parannustavoitteet.

Kyseessä on vuonna 1977 valmistunut lamellikerrostalojen kortteli, jonka omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy. Kuorivaksi saneeraukseksi kutsutaan rakennuksen vanhojen betonielementtirakenteisten kerrosten julkisivumateriaalin vaihtamista betonielementeistä puuksi. Vastaavaa korjausrakentamistapaa on Suomessa käytetty vain yhden kerran aikaisemmin asuinrakennuksen peruskorjauksessa, Riihimäellä Innova-talo -nimisessä hankkeessa vuonna 2011. Kilpailukohteen kaikkiin rakennuksiin tuli lisäksi suunnitella uudet hissit.

– Voittajaehdotuksessa on innovatiivinen rakennejärjestelmäratkaisu, joka ratkaisee sekä julkisivu- ja parvekerakenteiden että korotuskerrosten kantavuuden haasteita. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa 40% asuinrakentamisen volyymista täydennysrakentamisena. Olemme etsineet monistettavaa, kustannustehokasta ratkaisua täydennysrakentamiseen lähiöissä, jotka on rakennettu aluerakentamiskaudella keskimäärin kolmekerroksisina asuinkerrostaloina ilman hissejä. Toivomme taloyhtiöiden harkitsevan tätä yhtenä täydennysrakentamisen vaihtoehtona, kertoo rakennuttaja-arkkitehti Jorma Tissari Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asuntotuotannosta.

Karviaistie 12:n hanke on ensimmäisiä täydennysrakentamisen hankkeita Ala-Malmin alueella. Tontilla sijaitsee kahdeksan 3–4 -kerroksista asuinvuokrataloa. Korttelin kaikkia asuintaloja korotetaan. Tuloksia verrataan muihin täydennysrakentamisratkaisuihin kuten purkavaan uudisrakentamiseen ja lisärakennusten rakentamiseen. Kaupunki laatii täydennysrakentamisen mahdollistavan asemakaavan kilpailun tuloksen pohjalta.

Hankkeelle ei ole määritelty tarkkaa rakentamisaikataulua. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan laajemmin kilpailun kohteena olleen tontin ympäristöä ja varaudutaan tuleviin alueellisiin kehityshankkeisiin.

Ympäristöministeriö tuki kilpailua ”Kasvua ja kehitystä puusta” -tukiohjelman rahoituksella.