Kuva: Helen

Helsingin Kruunuvuoren kallioluoliin kerätään aurinkoenergiaa ja hukkalämpöä

Kuva: Helen

Luolat sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella, ja niiden tilavuus on yhteensä 300 000 kuutiota. Luolat ovat aikaisemmin toimineet öljyn varmuusvarastona. Luolia on kaksi: niiden leveydet ovat 16 ja 18 metriä, pituudet 326 ja 245 metriä, ja ne ovat 30 metriä korkeita.

Vastaavaa kallioluoliin toteutettavaa energian kausivarastoa ei ole Skanskan ja Helenin mukaan aikaisemmin rakennettu muualla.  Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankkeelle investointitukea 278 000 euroa.

Energian kausivarasto hyödyntää auringon lämmittämää merivettä ja asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Kesällä auringon lämmittämä pintavesi kerätään kausivarastoon. Meriveden lämpöä hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen syksystä kevääseen. Kesäkaudella asuntoja viilennetään ja ylimääräinen lämpö kerätään talteen myöhemmin hyödynnettäväksi. Alueen lämpöverkko toimii lämmön kerääjänä ja jakelijana siirtäen energiaa kausivaraston ja asuntojen välillä. Energian kausivaraston kapasiteetti kattaa kolmanneksen koko uuden Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiasta.

– Olemme todella tyytyväisiä siihen, että hanke etenee suotuisasti. Tavoitteena on, että luolien avulla tuotettavan energian hyödyntäminen käynnistyy vuonna 2023, kertoo aluejohtaja Juhani Aspara Skanska Kodeista.

– Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii energia- ja rakennussektorin yhteistyötä. Skanska on erinomainen partneri Helenille. Yhdessä suunniteltu ratkaisu tuo Helenin ja Helsingin kaupungin taas askeleen lähemmäs tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035, johtaja Anu-Elina Hintsa Helenistä toteaa.

Skanska on suunnitellut Kruunuvuorenrannan luoteisosaan korttelin, jonka ensimmäisen kahden kohteen rakentaminen käynnistyy alustavan arvion mukaan kesän jälkeen 2021. Alueelle rakennetaan kokonaisuudessaan noin 600 asuntoa, joihin sisältyy sekä omistusasumista että vuokra-asumisen eri muotoja.  Skanskan asuntokohteille tavoitellaan RTS-ympäristöluokitusta.

Laajasalon öljysataman paikalle rakennettavan Kruunuvuorenrannan on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä. Alueelle tulee asuntoja 13 000 helsinkiläiselle sekä noin 800 työpaikkaa.