Juho Marila

Juho Marila Proxionin Security-liiketoimintajohtajaksi

Proxion on perustanut uuden Security-liiketoimintayksikön turvallisuuden ympärille. Muuttunut turvallisuustilanne Suomessa ja Euroopassa vaatii julkishallinnolta ja yrityksiltä uudenlaista turvallisuusajattelua. Uutta yksikköä perustamaan on palkattu Juho Marila.

Juho Marila

Marila siirtyi Proxionille Fennovoiman yritysturvallisuusjohtajan tehtävästä. Hänen vastuullaan oli Fennovoiman yritysturvallisuus sekä ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyt kokonaisuudessaan pitäen sisällään fyysiset ja operatiiviset turvajärjestelyt sekä kyberturvallisuuden.

– Proxion tunnisti nopeasti Venäjän sodan aiheuttamat tulevat muutokset Suomessa ja tartuimme tilaisuuteen. Marilan tulon myötä saamme uudelle liiketoiminnalle lentävän lähdön, Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen sanoo.

Juho Marilalla on 16 vuoden ajalta kokemusta monipuolisista tehtävistä turvallisuusalalla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Marila on vastannut sekä fyysisten turvajärjestelyjen että tietoturvan suunnittelusta, kehityksestä ja hallinnasta. Erityisosaamista hänellä on turvajärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta uhka- ja riskiperusteisesti niin, että turvajärjestelyt ovat oikeassa suhteessa tunnistettuihin uhkiin ja riskeihin. 

– Turvallisuuskriittisten järjestelmien suojaaminen ja suunnittelu on juuri sitä työtä, jota olen viimeiset vuodet tehnyt, Juho Marila toteaa. 

Proxionilla on uuden Security-liiketoimintayksikön lisäksi viisi muuta liiketoimintayksikköä: rautatieympäristön suunnittelu kaikkiin raideliikenteen suunnittelun eri vaiheisiin, koulutus- ja raideliikenteen turvallisuuspalvelut, arviointi- ja hyväksyntäpalvelut sekä raideliikenteen digitalisaatiota edistävä ohjelmistokehitys sekä mittaus- ja laboratoriopalvelut.