Kuva: Getty Images

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa toimivan betonielementtien valmistajan kanssa. Tavoitteena on avata ympäristöystävälliselle tuotteelle alueellinen markkina. Tuotteen valmistusta on pilotoitu valmistajan tehtaalla onnistuneesti viime vuonna.

Kuva: Getty Images

Geoprime-ontelolaatoissa sideaineena käytetään sementin sijasta pääosin lähialueilta saatavia teollisuuden sivuvirtoja. Sivuvirtojen käyttö sementin sijaan säästää luonnonvaroja ja on kustannustehokasta.

– Tämä on oiva esimerkki vuosi sitten päivittämästämme strategiasta, jossa haemme skaalautumisen mahdollisuuksia rakennusteollisuuden suuren mittakaavan volyymituotteista kehittyvillä markkinoilla, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio sanoo.

Suomen ulkoministeriö tukee Betolarin kaupallistamishanketta myöntämällään 370 000 euron Finnpartnership-liikekumppanuustuella. Tuki on osa Suomen valtion virallista kehitysyhteistyötä. Yhtiö investoi hankkeeseen lisäksi omaa pääomaa samansuuruisen määrän.

Finnpartnership-liikekumppanuustuen tarkoituksena on tukea suomalaisia yrityksiä niiden tavoitteissa luoda ja kehittää uutta liiketoimintaa sekä -kumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla. Tuettava hanke tähtää pitkäaikaisen ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Finnpartnership-ohjelman avulla edistetään vastuullisten ja sosiaalisesti kestävien työpaikkojen syntymistä kehittyvissä maissa. Kannattava yritystoiminta sisältää pysyvien tulosten saavuttamisen jo itsessään ja tukee siten tehokkaasti Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.

– Ohjelmaamme on suunnattu vuoden vaihteessa hieman uudelleen ja mukaan on tullut jälleen selkeämmin juuri Malesian kaltaiset ylemmän keskitulotason maat. Liikekumppanuustuen käyttö tällaisissa maissa edellyttää suoria kehitysvaikutuksia, mikä juuri Betolarin kohdalla on hyvin selkeää, kun siirrytään ympäristöystävällisempään tuotantoon, Finnpartnershipin Grant Financing Manager Nikke Karjalainen perustelee.