Avainsana: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Vuonna 2021 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät lakisääteisiä tarkastuksia noin 120 000. Tarkastuskohteita olivat muun muassa hissit, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet, kauppojen...

Hallitus antoi 9.9.2021 eduskunnalle lakiesityksen, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksen mukaan uuteen tai laajasti korjattuun rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä...