Kuva: Achim Haupt Pixabay

Tukes: Vääräntyyppinen ruuvi voi aiheuttaa rakenteiden sortumisen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on saanut ilmoituksia vaaratilanteista, joissa vääräntyyppisen ruuvin käyttö on aiheuttanut puurakenteistentelineiden ja rakennelmien sortumisia. Tukesin mukaan kaikissa liikkeissä ei kerrota riittävän tarkkaan, mihin käyttötarkoitukseen irtoruuvit soveltuvat. Myös ruuveissa havaittiin puutteita. 

Kuva: Achim Haupt Pixabay

Rautakauppoihin tehdyillä Tukesin valvontakäynneillä havaittiin, että irtokappaleittain myytävien ruuvien niin sanottujen kiloruuvien ilmastorasitusluokkaa ja tietoa ruuvien tuotehyväksynnästä ei esitetä irtotavarahyllyillä riittävän selkeästi. Hyvin usein tieto puuttui kokonaan.

–  Näiden tietojen pitäisi olla aina riittävän hyvin esillä, jotta kuluttaja tai ammattilainen tietäisi, missä olosuhteissa ruuveja voi käyttää. Yleensä irtokappaleittain myytävät ruuvit ovat sähkösinkittyjä C1-ilmastorasitusluokan ruuveja, jotka on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala.

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, jossa näitä irtokappaleittain myytyjä kuiviin sisätiloihin tarkoitettuja C1-ilmastorasitusluokan ruuveja on käytetty kantaviin väliaikaisiin ja pysyviin puurakenteisiin ulkotiloissa. Tällaisia rakennelmia ovat olleet esimerkiksi itse tehdyt katokset ja varastot tai rakennus- tai huoltotöitä varten rakennetut telineet, jotka ovat sortuneet ruuviliitoksen petettyä. Myös hirvimetsästykseen käytettyjä passitorneja on sortunut ruuviliitosten pettämisen seurauksena.

– Kuluttajien tulisi kiinnittää huomiota pientenkin rakennelmien ja rakennusten käyttöturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteellisiin liitoksiin ja käyttää niissä oikeanlaisia rakennustuotteita. Normaalisti talonrakentamisessa on mukana aina rakennesuunnittelija, joka mitoittaa rakenteet ja valitsee oikeantyyppiset ja -kokoiset ruuvit puuliitoksiin. Tukes suosittelee turvallisuussyistä ottamaan ammattilaisen mukaan myös lupavapaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin suunnittelemaan kantavat puuliitokset, Kulmala neuvoo. 

– Myös niiden rakennusten, jotka eivät esimerkiksi kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvaraisia, on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset käyttöturvallisuuden osalta, Kulmala toteaa.

Suomessa ulkotiloihin tarkoitettuihin rakenteellisiin puuliitoksiin on käytettävä säänkestäviä ruuveja, eli vähintään C2-ilmastorasitusluokkaan tarkoitettuja ruuveja. Ilmastorasitusluokan ilmoittaminen ei sisälly standardin vaatimuksiin, mutta osa valmistajista ilmoittaa sen. Ilmastorasitusluokka esitetään aina CE-merkinnästä erikseen paketissa tai pakettia seuraavissa dokumenteissa.

Tukes on tänä vuonna testauttanut ruuveja Eurofins Expert Services -testauslaboratoriossa. Testeihin valittiin kuuden eri valmistajan tuotteita, joiden käyttökohde on kantavien ja ei-kantavien puurakenteiden ja -liitosten valmistaminen. Kaikki ruuvit oli valmistettu Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näytteet hankittiin rautakaupoista. Kaikki ruuvit oli CE-merkitty joko harmonisoidun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) kautta.

Testien tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö ruuvit valmistajan ilmoittamat suoritustasot ja ruuveja koskevan standardin vaatimukset. Tuotteista testattiin ruuvien ulkomitat, myötömomentti, vetomurtokestävyys ja vääntömurtokestävyys.

Testien perusteella suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Useamman valmistajan ruuvit eivät täyttäneet standardin vaatimuksia eivätkä ilmoitettuja suoritustasoja. Myös suoritustasoilmoitusten sisällöissä oli puutteita. Osassa ei esimerkiksi ilmoitettu lainkaan ruuvin mitoitustietoja, kuten kierteisen varren sisämittaa, kierrepituutta, eikä kannan halkaisijamitta. Näitä mittoja tarvitaan puuliitoksien kuormituskestävyyden laskennassa.

Osa testatuista ruuveista ei ollut pituudeltaan standardin mukaisia. Kahdella valmistajalla myötömomentti- ja vetomurtokestävyydet olivat ilmoitettuja arvoja pienemmät, eivätkä ne täyttäneet EN 14592 -standardissa näille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia.

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja.