Kaavio: Tilastokeskus

Tilastokeskus: Rakentamisen liikevaihto syyskuussa +10,7 % verrattuna vuodentakaiseen

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tämän vuoden syyskuussa 10,7 % syyskuuhun 2021 verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 3,2 %. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynnin määrä nousivat hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. 

Kaavio: Tilastokeskus

Rakentamisen eri toimialojen liikevaihdot kasvoivat tämän vuoden syyskuussa vuodentakaiseen verrattuna. Talonrakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 8,6 % ja myynnin määrä 2,8 % vuodentakaiseen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 20,1 % ja myynnin määrä 3,8 % vuodentakaiseen verrattuna.  Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 9,2 % ja myynnin määrä kasvoi 3,3 % vuodentakaisesta. 

Myynnin määrän liikevaihtoa heikomman kehityksen yhtenä selittäjänä on Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan hintojen tavanomaista suurempi kasvu syyskuussa.

Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi syyskuussa 0,7 % elokuuhun verrattuna. Kausitasoitettu myynnin määrä nousi syyskuussa 0,2 % elokuuhun verrattuna.