Laakson yhteissairaalasta halutaan pienempi

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteiseen Laakson yhteissairaala -hankkeeseen ehdotetaan kustannuksia karsivia muutoksia ja enimmäishinnan korostusta. Yhteissairaalan on tarkoitus valmistua 2030, ja sen hinta voi nousta miljardiin euroon.

Hankesuunnitelman muutosta käsitellään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 17.11.2022.  

Hankesuunnitelman suurin muutos koskee oikeuspsykiatrian tiloja. Oikeuspsykiatrian tilat esitetään rakennettavaksi Laakson sijaan Ohkolan alueelle Kellokoskelle, missä ne ovat nykyäänkin. Näin ollen hanke rakentaisi Laakson sairaala-alueelle kaksi uutta sairaalarakennusta sekä kolmannen Ohkolaan.

Muuten psykiatrinen sairaalahoito sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito sijoittuvat edelleen Laakson sairaalan alueelle. Psykiatrisen sairaalahoidon paikkamäärä säilyy ennallaan.

Säästöjä haetaan myös pienentämällä rakennettavan päärakennuksen pinta-alaa, jolloin se madaltuu yhdellä kerroksella. Sairaansijojen määrä säilyisi ennallaan, mutta käytössä olisi myös 2–3 hengen potilashuoneita. Aiemmin suunnitelma oli rakentaa pelkästään yhden hengen potilashuoneita. Huonekokojen suurentaminen koskee osaa Helsingin sairaalan ja HUSin vaativan neurologisen kuntoutuksen osastoja. Psykiatrian osastoille tulee suunnitellut yhden hengen huoneet.

Yhden vanhan rakennuksen peruskorjauksesta luovuttaisiin osana Laakson yhteissairaala -hanketta. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen rakennus jää kaupungin omistukseen, ja sen käytöstä päätetään myöhemmin. 

Suunnitelmien ja kustannusten tarkentumisen vuoksi enimmäishintaa esitetään korotettavaksi. Suurin syy korotustarpeelle on yleinen rakentamisen ja rakennusmateriaalien hinnannousu. Enimmäishinta ehdotetaan myös sidottavaksi rakennuskustannusindeksiin, jolloin enimmäishinta tarkistetaan kerran vuodessa.

Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa vuonna 2020 enimmäishinnaksi päätettiin 838 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Nyt uudeksi enimmäishinnaksi esitetään 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (1 003 miljoonaa euroa nykyisessä kustannustasossa).

Laaksoon tulevat suurimmat toiminnot ovat Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tulee tiloja HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle. Nykyisen suunnitelman mukaan kokonaisuus valmistuu vuonna 2030.

Hankesuunnitelman päivityksestä päättävät lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto sekä HUS-yhtymän yhtymähallitus vuoden 2023 alkupuolella.