Kuva: flexens.com

Perämeren alueelle halutaan vetyverkko

Projektikehitysyhtiö Flexens Oy suunnittelee kapasiteetiltaan Suomen suurimman vedyntuotantolaitoksen rakentamista Kokkolaan. Gasgrid ja Flexens käynnistävät alueen vetyverkon kehitystyön ja kutsuvat alueen sidosryhmät sekä teolliset toimijat työhön mukaan. 

Kuva: flexens.com

Alueen vetyverkon kehityksellä on konkreettinen yhteys myös kansallisen vetyverkon kehitykseen sekä Nordic Hydrogen Route (NHR) Bothnian Bay -hankkeeseen, joka on Gasgridin ja ruotsalaisen Nordion Energin yhteinen vedyn siirtoinfrastruktuurin kehityshanke.

NHR Bothnian Bay -hankkeella pyritään kehittämään Pohjanlahden ja Perämeren alueelle 1000 kilometriä pitkä vedynsiirtoverkko sekä avoin vetymarkkina vuoteen 2030 mennessä.

– Kokkolaan suunniteltu Suomen suurin vedyntuotantolaitoshanke on merkittävä ja konkreettinen askel kohti vetytalouden kehittämistä sekä kohti yhä kattavamman vedynsiirtoinfrastruktuurin kehittämistä. Vedyntuotantolaitos ja NHR-hanke voivat yhdessä vauhdittaa alueen vihreää teollistumista sekä vetytalouden kehittymistä myös Kokkolan talousaluetta laajemmin, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.  

Kokkolaan suunnitellun tuotantolaitoksen tuottamaa vetyä voidaan jatkossa kuljettaa ja varastoida alueelle kehittyvässä vedynsiirtoverkossa, jonka rakentamisessa Gasgridilla on keskeinen rooli. 

Kokkolan laitoksen päätuotteeksi on suunniteltu vihreää vetyä ja ammoniakkia. 

– Markkinanäkymät vihreälle vedylle ja ammoniakille ovat erinomaiset. Pohjanlahden ja Perämeren alueelle rakentuvan Pohjoisen vetylahden, BotH2nian, on arvioitu voivan täyttää merkittävän määrän koko Euroopan energiantarpeesta vedyn muodossa. Myös Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa asetetusta kotimaisesta 1000 megawatin tuotantokapasiteetista Kokkolan 300 megawatin kokoinen laitos täyttäisi jo kolmanneksen, kertoo Flexens Oy:n toimitusjohtaja Berndt Schalin.