Hissien määräaikaistarkastuksissa havaitut vakavat puutteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Vakavat puutteet liittyivät äärirajoihin, tarraimeen sekä hälytysjärjestelmän toimivuuteen, kertoo Tukes. Kuva: Michael Gaida/Pixabay

Tukesin tarkastukset 2021: Laitteiden huollossa paljon puutteita

Vuonna 2021 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät lakisääteisiä tarkastuksia noin 120 000. Tarkastuskohteita olivat muun muassa hissit, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet, kauppojen vaa´at sekä huoltoasemien jakelumittarit. Tarkastuksilla havaittiin puutteita huolto-ohjelmien noudattamisessa ja testauksissa sekä huollon laadussa. 

Hissien määräaikaistarkastuksissa havaitut vakavat puutteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Vakavat puutteet liittyivät äärirajoihin, tarraimeen sekä hälytysjärjestelmän toimivuuteen, kertoo Tukes. Kuva: Michael Gaida/Pixabay

– Valitettavan useilla Tukesin valvomilla toimialoilla on puutteita huollossa ja kunnossapidossa. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien noudattamisella on tärkeä merkitys turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien käytölle sekä henkilö- ja paloturvallisuudelle, sanoo Tukesin ylitarkastaja Janne Kotiranta.

– Yritysjohdon on syytä varmistua, että turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien huoltamiseen on osoitettu riittävät resurssit ja että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan ripeästi, Kotiranta toteaa.

Tarkastuslaitokset tekivät hisseille yhteensä 28 670 määräaikaistarkastusta. Hisseille tehdään määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksissa annettiin lukuisia korjauskehotuksia. Tukesin mukaan määräaikaistarkastuksissa havaitut vakavat puutteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Vakavat puutteet liittyivät äärirajoihin, tarraimeen sekä hälytysjärjestelmän toimivuuteen. Havaitut puutteet ovat sellaisia vikoja, jotka tulisi havaita huolto-ohjelmien mukaisissa huolloissa. Huolto-ohjelmien on oltava riittävän kattavia ja niitä pitää noudattaa, Tukes toteaa. 

Valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät sähkölaitteistoille noin 5900 varmennustarkastusta ja 3300 määräaikaistarkastusta. Sähkölaitteistojen tarkastuksissa havaittiin puutteita kunnossapidossa, dokumentoinnissa sekä laitteiden asennustavassa ja valinnoissa. Huolto- ja kunnossapidon osalta on määräaikaistarkastuksissa tehty havaintoja huolto-ohjelmien puuttumisesta tai noudattamatta jättämisestä. Varmennustarkastuksissa huomautettavaa oli käyttöönottotarkastusten kattavuudessa, huolellisuudessa ja dokumentoinnissa. 

Tarkastuslaitokset tekivät palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille noin 13 000 tarkastusta. Laitteistojen tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita, joiden perussyy on ollut puutteellinen huolto-ohjelma tai huollon laiminlyönti. Huolto-ohjelmien laiminlyönti voi aiheuttaa palonilmaisu- tai sammutuslaitteiston virheellisen toiminnan, kuten väärät hälytykset, tai jopa estää laitteiston toiminnan.

Tarkastuslaitokset varmensivat yhteensä 22 260 mittauslaitteen luotettavuuden. Suurin osa varmennuksista koski huoltoasemien jakelumittareita ja kauppojen vaakoja. Mittauslaitteita varmennetaan kahden tai kolmen vuoden välein. Aikaisempien vuosien tapaan mittauslaitteiden varmennuksissa hylättyjen mittauslaitteiden osuus oli pieni. Varmennuksissa hylätyt mittauslaitteet varmennettiin huollon jälkeen uudelleen tai poistettiin käytöstä.

Tarkastuslaitokset tekivät teollisuus- ja voimalaitosten painelaitteille noin 14 000 tarkastusta. Kahden tai neljän vuoden välein tehtävissä määräaikaistarkastuksissa suurin osa, noin 90 %, täytti vaatimukset. Havaitut puutteet koskivat käytön valvojan tai varavalvojan puuttumista sekä varusteiden ja varolaitteiden kuntoa. 

Tukes lisää vuonna 2022 turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien kunnossapidon sekä määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista koskevaa valvontaa. 

– Omistajien ja haltijoiden on voitava luottaa siihen, että huolto- ja kunnossapitotoiminta on riittävää ja määräaikaistarkastuksissa havaitut puutteet korjataan viipymättä, sanoo Kotiranta.