Kuva: Julius Jansson

Kätilöopiston uudesta käytöstä järjestetään suunnittelukilpailu

Helsingin kaupunki käynnistää kilpailun löytääkseen kumppanin ja kiinteistökehitysratkaisun Kätilöopiston korttelille. Kilpailu on kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu.

Kuva: Julius Jansson

Kilpailun tavoitteena on rakennuskokonaisuuden pääasiallinen säilyttäminen, mutta kilpailualueelle on mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa sekä tarvittavat piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut.

Kätilöopiston sairaalarakennus on maamerkki, ja sillä on historiallinen sekä symbolinen arvo noin puolen miljoonan helsinkiläisen syntymäpaikkana. Rakennus tullaan pääosin suojelemaan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Rakennuskokonaisuuden säilytettävät osat vaativat erittäin laajamittaista korjaamista. Osan rakennuskokonaisuudesta voi myös esittää korvattavaksi uudisrakennuksilla.

Tarkoituksena on, että alue varataan kilpailun voittajalle noin kahdeksi vuodeksi hankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja tonttien varaamisesta jatkosuunnittelua varten syksyllä 2023. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailuohjelman hyväksymisestä kokouksessaan 31. toukokuuta 2022.