Kuva: Anja, Pixabay

Tukesin testauttamissa puun palonsuoja-aineissa puutteita

Kuva: Anja, Pixabay

Tukesin testeihin valittiin yhdeksän eri valmistajan palonsuoja-aineita. Tuotteet hankittiin suoraan valmistajilta, maahantuojilta tai jakelijoilta ja niiden testaukset tehtiin Eurofins Expert Services Oy:llä. Kemialliset testit tehtiin SGS Finland Oy:llä.

Palonsuoja-aineilla käsiteltyjen ulkoverhouspaneelien palokäyttäytymistä verrattiin valmistajan ilmoittamiin paloluokituksiin sekä käsittelemättömän ulkoverhouspaneelin paloluokitukseen. Testauksen tavoitteena oli selvittää markkinoilla olevien puun palonsuoja-aineiden paloa hidastavia ominaisuuksia. Samalla selvitettiin, löytyykö tuotteista kiellettyjä bromiyhdisteitä.

Puun palonsuoja-aineiden paloluokitukselle ei ole lainsäädännössä suoria vaatimuksia. Mikäli valmistaja kuitenkin ilmoittaa tuotteensa täyttävän tietyn paloluokan tai -luokituksen, tulee sen olla ilmoitetun luokituksen mukainen. Käsittelemättömien puupanelointien ja -verhousten tulee täyttää vähintään paloluokituksen D-s2,d0 vaatimukset.

Seitsemän valmistajaa oli määritellyt tuotteellensa paloluokituksen. Näistä viiden valmistajan tuotteet eivät kuitenkaan täyttäneet ilmoitetun luokan vaatimuksia. Kaksi valmistajaa ei ollut ilmoittanut tuotteidensa paloluokkaa tai -luokitusta.
Kemiallisen analyysin mukaan mistään testatuista tuotteista ei löydetty kiellettyjä kemiallisia bromiyhdisteitä.

Tukes testautti seuraavat tuotteet:

1. Multiprotect neutra, valmistaja/toimittaja NordTreat AS, Viro
2. HR – Prof, tuottaja Holz Prof OU, maahantuoja HR Prof Oy
3. Organowood – Puunsuoja 01, valmistaja Organowood Ab, Ruotsi
4. Fontefire WF, valmistaja Tikkurila
5. Hensotherm 2KS Aussen, valmistaja Rudolf Hensel Gmbh, Saksa
6. Valmiiksi käsitelty ulkoverhouspaneeli, valmistaja Koskisen Oy
7. Teknosafe 2407-00, valmistaja Teknos Oy
8. BSM-2000, valmistaja Oy Interenergy Ltd Presso Center
9. WoodStain, toimittaja Renotech Oy.

Testatuista tuotteista seitsemälle oli määritetty paloluokitus. Testauksen perusteella ainoastaan Hensotherm 2KS Aussen ja BSM-2000 täyttivät ilmoitetun paloluokituksen.


Alla on listattu tuotteet, joissa havaittiin puutteita:

– Teknosafe 2407-00, savuntuotto ei ollut ilmoitetun mukainen.
– Multiprotect neutra, paloluokka ei ollut ilmoitetun mukainen.
– HR-Prof, paloluokka ei ollut ilmoitetun mukainen.
– Woodstain, paloluokka ja savuntuotto eivät olleet ilmoitettujen mukaisia.

Niille valmistajille, joiden tuotteiden ilmoitetut paloluokitukset poikkesivat testatuista paloluokituksista, on lähetetty selvityspyynnöt tuotteiden paloluokitusten selvittämiseksi ja korjaamiseksi.