Makasiinipromenadi on yksi neljästä kilpailun toiseen vaiheeseen päässeestä ehdotuksesta. Kuva: ryhmä South Harbour

4 parasta valittu Makasiinirannan kilpailun toiseen vaiheeseen

Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun kilpailuehdotuksista tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen 4 ehdotusta: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret. Kilpailijat voivat parantaa ehdotuksiaan kesäkuun loppuun asti. 

Makasiinipromenadi on yksi neljästä kilpailun toiseen vaiheeseen päässeestä ehdotuksesta. Kuva: ryhmä South Harbour

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisen vaiheen 9  kilpailuehdotusta olivat vuodenvaihteessa julkisesti nähtävänä ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen neljä parasta kilpailuehdotusta: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret.

– Tuomaristo painotti arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua eli sitä, miten idea istuu Eteläsataman ikoniseen maisemaan ja sen historiallisiin arvoihin sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Pidimme arvioinnissa tärkeänä myös kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatua sekä sitä, että ideoissa toteutuvat ilmastoviisaat ratkaisut, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Ahti-ehdotuksen ansiona tuomaristo näkee työssä ammattitaitoisesti yhdistetyn kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, julkiset ulkotilat, kestävän kehityksen sekä monipuoliset toiminnot. Kaupunkilaisten osallistaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu työssä esiin. Ehdotuksen takana on työryhmä Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU).

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuomaristo kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehtoninen konsepti. Ehdotuksen on laatinut Aalto Development Oy:n vetämä ryhmä (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise).

Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuomaristo tuo esiin alueen historian huomioon ottamisen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen. Työn on laatinut South Harbour -ryhmä (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise).

Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Kilpailuehdotuksen takana on Konsortium Gran (Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy). Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdotukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne ovat nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi -palvelussa.

Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.