YIT Keilaniemi

YIT, HGR ja Ilmarinen kiinteistökehityksen yhteisyritykseen

YIT, HGR Property Partners ja Ilmarinen ovat allekirjoittaneet transaktiosopimuksen, jonka tavoitteena on perustaa yhteisyritys kehittämään Keilaniemen alueen merkittäviä kiinteistökehityshankkeita. Perustettavan yhtiön omistukseen on tarkoitus siirtää kaikki HGR:n ja YIT:n yhteisyrityksen Regeneron sekä Ilmarisen Keilaniemen alueella sijaitsevat kehityshankkeet. 

– YIT:lle tämä on merkittävä mahdollisuus toteuttaa juuri julkistetun strategian toimenpanoa. YIT:n rooli näissä hankkeissa on toimia kokonaisvastuullisena urakoitsijana ja luoda YIT:lle ja sen osakkeenomistajille myös tuottoa kiinteistökehityskatteen kautta yhteisyrityksen osakkaana, toteaa YIT:n Kiinteistökehitys-segmentin johtaja Ilkka Tomperi

– Ilmarinen tuo yhteisyritykseen osaamisensa vastuullisena rakennuttajana ja kiinteistöomistajana. Yhteisyritys antaa pääsyn sijoittamaan tuottavasti, jo kehitysvaiheessa, merkittävässä kokoluokassa oleviin hankkeisiin sekä mahdollistaa pitkäaikaisen omistajuuden yhteisyrityksen kehittämissä hankkeissa Keilaniemen alueella, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja Tomi Aimonen sanoo.

– Perustettava yhteisyritys yhdistää osapuolten vahvuudet; Ilmarinen alueen erinomaisesti tuntevana pitkäaikaisena instituutiosijoittajana, YIT Suomen suurimpana hankekehitys- ja rakennusyhtiönä ja HGR menestyksekkäänä kiinteistönkehittäjänä. Yhteistyömme turvaa kehityshankkeiden toteutumisen vuosiksi eteenpäin Keilaniemen alueella ja luo hankkeiden kaikille käyttäjille poikkeuksellisen luotettavan kumppanin yritysten uusien toimitilojen toteuttamiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön”, toteaa kiinteistökehitys ja -sijoitusyhtiö HGR Property Partners Oy:n toimitusjohtaja Kari Helin.

Järjestelyn toteutuminen on vielä ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja muille tarvittaville hyväksynnöille ja päätöksille osakasyhtiöiden hallintoelimissä. Järjestelyn odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.