Kuva: Pirkan Rakentajapalvelu Oy

Vilhovuorenkadun jatke on vuoden 2021 Paalutustyömaa

Helsingin Suvilahdessa sijaitsevan Vilhovuorenkadun jatkeen paalutus on valittu vuoden 2021 Paalutustyömaaksi. Tämä uusi katuosuus on  vuodesta 2022 lähtien kulkuyhteys Kalasataman uudelta asuinalueelta Sörnäisten rantatielle ja sieltä edelleen eri puolille Helsinkiä. Uuden katuosuuden hinta on  20 miljoonaa euroa. 

Kuva: Pirkan Rakentajapalvelu Oy

Vaikka valmis katu tulee näyttämään normaalilta kadulta, sen rakentaminen on ollut Rakennusteollisuuden mukaan hyvin poikkeuksellista. 

Rakennettavalla alueella on sijainnut teollisuusrakennusten perustuksia, rantapengertä sekä vanhoja kaasuputkia, viemäreitä ja muuta kunnallistekniikkaa. Erityisen poikkeuksellinen haaste on kuitenkin ollut maaperässä havaitut haitta-ainejäämät. Suvilahden vanhassa kaasuvoimalaitoksessa syntyi kuivatislauksen sivutuotteena muun muassa koksia, tervaa, ammoniakkia ja bentseeniä. Helsingin kaupunki  poisti haitta-aineet Vilhonvuorenkadun jatkeen projektissa.

Rakennusteollisuuden mukaan kyseessä on Helsingin ensimmäinen katu-urakka, jossa töitä on kuukausien ajan tehty alipaineistetussa suojateltassa ja näin on estetty haitta-aineiden pääsy lähialueelle. Työntekijät ovat käyttäneet tehokkaita henkilökohtaisia hengityssuojaimia, ja teltan sisällä on aktiivihiilisuodatinjärjestelmä. Teltan poistoilma on puhdistettu. Työntekijöillä on ollut monikaasumittarit, jotka varoittavat kasvaneista haitta-ainepitoisuuksista.

Alueen sata vuotta vanhan maatäytön sekä vanhan merenpohjan kantavuudet eivät riitä tuleville liikennekuormille, joten kadun perustus on jouduttu vahvistamaan paalujen varassa lepäävällä betonilaatalla. Paalutettava maapohja muodostuu 6–7 metrin täyttömaakerroksesta ja sen alla olevasta 10–15 metrin paksuisesta löysästä savesta, jonka alla on 5–10 metrin moreenikerros. Maatäytöissä on mukana isoja kivenlohkareita, jotka haittasivat paalujen maahanlyöntiä, siksi betonipaaluille jouduttiin poraamaan 8 metriä syvät halkaisijaltaan 450 mm:n reiät. Perustustyöt on tehty 700 metriä pitkällä teräksisellä patoseinällä eristetyssä kaivannossa, joka sijaitsee kolme metriä merenpinnan alapuolella. Tästä syystä vettä jouduttiin pumppaamaan jatkuvasti kaivannosta pois, jotta koneet ja työskentelytilat eivät jää veden valtaan.

Valmiin kaivannon pohjalle on valettu paalulaatta, jonka päällä kulkevat kunnallistekniikan putket ja kaapelit. Laattaa kannattelevat tukevat betonipaalut ovat RTC-300-16SRE laatua ja niitä on lyöty maaperään yhteensä 20 kilometriä. Paalutustyö tehtiin vaativimmassa paalutustyöluokassa PTL 3 ja meren välittömässä läheisyydessä sijaitsevien paalut jouduttiin suunnittelemaan niin, että ne kestävät erilaisia kemiallisia ympäristörasituksia kuten klorideja ja sulfaatteja.

Vuoden 2021 Paalutustyömaan valinnan perusteina olivat betonipaalujen monipuolisuutta ja muuntautumiskykyä ympäristöolosuhteiden mukaan hyödyntävä suunnittelu, paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva yhteistyö eri osapuolten välillä. Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, jonka puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen.

Vuoden Paalutustyömaan toteuttivat Helsingin kaupunki, pääurakoitsija Louhintahiekka Oy, paalutusurakoitsija Pirkan Rakentajapalvelu Oy, pääsuunnittelija: WSP Finland Oy ja lyöntipaalujen toimittaja HTM Yhtiöt Oy.