Heikinkadun alikulkusilta. Kuva: Matti Hirvonen, Kreate Oy

Vuoden silta 2018: Rautatiesilta Oulussa

Heikinkadun alikulkusilta. Kuva: Matti Hirvonen, Kreate Oy

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Liikenneviraston, Oulun kaupungin ja Oulun Veden tilaama Heikinkadun alikulkusilta Oulussa. Sillan pääsuunnittelijana on toiminut Matti Åman Ramboll Finland Oy:stä ja pääurakoitsijana Kreate Oy. Rakennuttajakonsulttina on toiminut Welado Oy.

RIL haluaa nostaa kilpailulla sillansuunnittelun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityishuomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sen sopivuuteen ympäristöönsä.

”Vuoden 2018 kilpailuun etsittiin uudis- ja korjausrakentamiskohteita, joissa on onnistuneesti toteutettu sillan uusiminen, vahvistaminen tai monitorointi vaihtoehtoisina toimenpiteinä tai näiden yhdistelminä”, kilpailutuomariston puheenjohtaja ja Liikenneviraston hankepäällikkö Timo Tirkkonen kertoo.

Heikinkadun alikulkusillan uusimisprojekti toteutettiin haasteellisessa ja vilkkaassa liikenneympäristössä, rautatien, Kajaanintien ja kevyen liikenteen väylien solmukohdassa. Hankekokonaisuudessa vanha rautatiesilta sekä Oulun kaupungin hankkeena Heikinkadun kevyen liikenteen silta uusittiin ja levennettiin. Työt tehtiin tiiviisti vuoden 2017 aikana ilman liikennekatkoja jakamalla kokonaishankkeen rakennustyö kolmeen vaiheeseen. Myös siltojen uusimishankkeiden yhteensovitetulla toteuttamisella liikennehaittoja voitiin minimoida ja sekä saada aikaan myös kustannussäästöjä. Oleellista työn onnistumisessa oli eri osapuolten hyvä yhteistyö sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

Kuva: Matti Hirvonen, Kreate Oy

Heikinkadun alikulkusilta on tyypiltään betonikantinen teräspalkkisilta, niin sanottua ”teräspalkkeja betonissa” -tyyppiä, jolla saavutetaan erittäin matala rakennekorkeus. Sillan jännemitat ovat 9,7+19,05+9,7 m, hyödyllinen leveys 17,3 m ja rakennekorkeus 0,72 m.

Arvioinnissaan tuomaristo totesi, että hankkeen ansiosta siltapaikan estetiikka on noussut aivan uudelle tasolle. Liikenteellisesti haastavassa paikassa on onnistuttu tekemään mittava siltojen uusinta ja minimoimaan liikennehaitat. Hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet hyvin ja kohteen toteutus oli eri osapuolten mielestä erittäin onnistunut.