Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ehdotus. Kuva: tampere.fi

Tampere digitalisoi yleiskaavansa

Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 ehdotus. Kuva: tampere.fi

Tampereen kaupunki kehittää parhaillaan käyttöönsä digitaalista yleiskaavaa, jonka on tarkoitus olla enemmän kuin pelkkä kartta. Uuden tietomallin tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa yleiskaavaprosessia sekä helpottaa tiedon hallintaa ja vuorovaikutusta kaavatyön eri vaiheissa. Yleiskaava on kunnan alueiden käytön strateginen kehittämisväline, jonka avulla määritellään maankäyttö koko kaupungin ja kaupunginosan tasolla.

”Tällä hetkellä yleiskaavaprosessimme on melko työläs suuren tietomäärän vuoksi ja siksi aiomme kehittää tiedon ja prosessin hallintaa tietomallipohjaisen yleiskaavan avulla. Suunnitteluprosessi voidaan saada entistä läpinäkyvämmäksi ja suunnittelutyössä tuotetun tiedon saatavuus ja laatu paranevat”, kertoo Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio.

Tietomallia kehitetään siten, että se voitaisiin kytkeä helposti myös tietomallipohjaiseen maakuntakaavaan ja asemakaavaan. Avoimesta tietomallista hyötyvät esimerkiksi kaupunki itse ja asemakaavoituksen parissa työskentelevät. Myös kuntalaiset saisivat nykyistä luettavamman ja ymmärrettävämmän yleiskaavan, jota voi tutkia esimerkiksi kartan päältä tarkasteltavan tiedon avulla.

Digitaalinen yleiskaava helpottaa päätöksentekoa

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitellun yleiskaavan neljän vuoden välein, valtuustokauden lopussa. Tällä hetkellä Tampere noudattaa viime vuonna hyväksyttyä Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa. Uuden yleiskaavan rakentaminen on jo aloitettu, ja se on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021.

Digitaalisen yleiskaavan myötä Tampereen kaupunki haluaa helpottaa omaa työtään ja valtuuston päätöksentekoa. Nykymuodossa yleiskaavaprosessissa ei pystytä enää hallitsemaan suuria tietovirtoja. Tilalle tarvitaan työkalu, jonka avulla eri lähteistä tulevia, laadultaan erilaisia tietoja voidaan hallita ja hyödyntää nopeasti.

”Olemassa olevaa, muuttumatonta tietoa on paljon. Haluamme, että tiedonhankintaprosessia ei tarvitsisi aina valtuuston vaihtuessa tehdä uusiksi, vaan yleiskaava olisi päivittyvä ja käyttökelpoinen joka tilanteessa”, Hastio kertoo.

Tietomallityö valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä

Tähän mennessä hankkeessa on tuotettu yleiskaavan käsitteistön kuvauksia sekä tarkennettu käsitemalli ja prosessikaavio yleiskaavatyöstä. Tietomallia aletaan kehittää toukokuussa, jonka jälkeen mallia testataan Tampereen uusimman yleiskaavan avulla.

”Koska kehittäminen on vielä aika alussa, emme voi vielä varmasti sanoa, minkälainen uusi tietomalli on tai miltä se näyttää. Tavoitteena on digitalisoida yleiskaava siten, että sekä yleiskaava ja siihen kytkeytyvä tieto olisivat ajan tasalla koko ajan.”

Tietomalli kehitetään avoimella kuvauskielellä, ja se on tarkoitus julkaista kaikkien vapaasti käytettäväksi. Tampereen kaupunki tekee hanketta yhteistyössä Gispo Oy:n kanssa. Hanke alkoi lokakuussa 2017.

Tampereen yleiskaavan digitalisointi on yksi KIRA-digi-hankkeen kokeiluhankkeista. KIRA-digi-hankkeen tavoitteena on edistää kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota