Kuva: WWF

WWF: Sähkönkulutus kestävintä pankki- ja vakuutusalan toimistoissa

Kuva: WWF

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu vihreä sähkö yleistyy suomalaisissa toimistoissa. Keskimäärin 57 % kaikesta WWF Green Office -toimistoissa vuonna 2017 kulutetusta sähköstä oli vihreää sähköä. WWF Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä, jossa on tällä hetkellä Suomessa mukana noin 400 toimistoa 150 eri organisaatiosta.

Vihreän sähkön edelläkävijöitä Green Office -verkostossa ovat pankki- ja vakuutussektori sekä ICT-ala. Näillä toimialoilla yli 90 prosenttia kulutetusta sähköstä oli vihreää sähköä. Myös kiinteistöala saavutti hyvän tason 60 prosentin osuudella. Vaihtelua eri toimialojen välillä on runsaasti: esimerkiksi liitoissa ja etujärjestöissä vihreän sähkön osuus oli ainoastaan kolme prosenttia.

”Uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä ei synny laskennallisia ilmastovaikutuksia toisin kuin esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta. Vihreä sähkö yksin ei kuitenkaan riitä ratkaisuksi, vaan tarvitaan myös sähkönsäästöä ja energiatehokkuutta”, Green Office -projektipäällikkö Anniina Virta-Toikka WWF Suomesta toteaa.

Toimistojen päästöt vähenivät vuoden aikana lähes 8 000 tonnia

Suomalaisissa WWF Green Office -toimistoissa vähennettiin vuonna 2017 yhteensä 7 680 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaava määrä päästöjä syntyisi, jos lentäisi Helsingistä New Yorkiin ja takaisin päivittäin viiden vuoden ajan.

Merkittävin syy Green Office -verkoston päästövähenemään olivat lentomatkustuksesta aiheutuvat päästöt, jotka pienenivät 6 180 tonnia. Lentomatkustuksen vähenemiseen voi vaikuttaa esimerkiksi ympäristöystävällisemmiksi muokatut matkustusohjeet, etäneuvottelumahdollisuuksien parantuminen sekä organisaatioiden tavoittelemat kustannussäästöt.

Kokonaispäästöjä pienensi myös sähkönkulutuksen aiheuttamat päästöt, jotka pienenivät 1780 tonnia. Tulokseen vaikutti sähkön päästökertoimen muutos Green Office -raportoinnissa käytetyssä Ilmastolaskurissa: päästöt pienenivät, vaikka sähkönkulutus verkostossa kasvoi 2,5 prosenttia. Sähkön kulutus henkilöä kohden on kuitenkin jatkanut laskuaan.

”Uudet monitilaympäristöt sekä valaistuksen ja lämmityksen automaatiot edistävät energiatehokkuutta. Automatiikka voi esimerkiksi tunnistaa infrapunan avulla, onko tilassa läsnä ihminen ja säätää talotekniikkaa sen mukaisesti”, Anniina Virta-Toikka sanoo.

Kiinteistöillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta lisäksi on tärkeää, miten tiloja käyttävät ihmiset toimivat. WWF Green Office -ympäristöjärjestelmässä toimistojen henkilöstö on vahvasti osallisena ympäristöjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisessa.

”Työntekijöiden valinnoilla on suuri vaikutus työpaikkansa ekologiseen jalanjälkeen. Jokainen voi toimia ympäristöystävällisesti töissä esimerkiksi valitsemalla kasvispainotteista ruokaa, lajittelemalla oikein ja suosimalla autoilun sijaan julkisia liikennevälineitä”, Anniina Virta-Toikka toteaa.