Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Vähähiilisen rakentamisen ohjeet asiantuntijoilta asiantuntijoille

Green Building Council Finland on julkaissut ilmaisen oppaan, jossa kerrotaan, kuinka rakennushankkeen eri vaiheissa otetaan huomioon hankkeen vähähiilisyystavoitteet. Toimenpiteitä on listattu tiedostajille, vaikuttajille ja edelläkävijöille.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -julkaisu auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa tason vähähiilisessä rakentamisessa sekä selkeyttää, miten voi edelleen kehittää rakennushankkeita vähähiilisemmiksi, Green Building Council Finlandin kehityspäällikkö Lauri Tähtinen kertoo.

Opas on tarkoitettu rakennushankkeiden ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille ja ammattilaisille, ja se sisältää toimenpiteitä kolmen tason toimijoille: tiedostajille, vaikuttajille ja edelläkävijöille.

Esimerkiksi rakennushankkeen tilatehokkuuden ja muuntojoustavuuden osalta toteutussuunnittelun tiedostaja suunnittelee rakenteet ja tekniikan yhteensopiviksi niin, että mahdolliset muutokset on helppo toteuttaa, valitsee muokattavia ja purettavia materiaaleja, ottaa muuntojoustavuuden mukaan detaljitason suunnitteluun ja ottaa korjattavuuden huomioon suunnitteluratkaisuissaan.  

Vaikuttaja tekee kaikki edellä mainitut ja lisäksi laatii rakennussuunnitelmat ottamalla huomioon eri rakennusosien uusittavuuden ja esittää tämän suunnitelmissa sekä suunnittelee rakenteiden elementtien ja muiden rakennusosien liitokset purettaviksi.

Edelläkävijä tekee kaiken minkä tiedostaja ja vaikuttaja sekä lisäksi suunnittelee rakenteiden elementtien ja muiden rakennusosien liitokset muuntojoustavuutta helpottaviksi.

Lauri Tähtisen mukaan oppaan kokoamiseen on osallistunut yli 100 Green Building Council Finlandin jäsenorganisaatiota. Käytännön työtä on johtanut järjestön Rakentaminen-toimikunta, jonka puheenjohtajina toimivat Tytti Bruce-Hyrkäs (Granlund), Elina Virolainen (Sitowise), Jaakko Sorri (Lehto Group), Lauri Linkosalmi (Stora Enso) ja Inari Virkkala (Y-Säätiö).