Turun ylioppilaskylän Tyyssijaan innovatiivinen energiaratkaisu

Turku Energia on toteuttamassa Turun YlioppilaskyläsäätiönTyyssija-rakennukseen energiaratkaisua, jossa kiinteistön lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä. Rakennus tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

– Lämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä kaukojäähdytyksen paluulämpöä eli muista kiinteistöistä talteen otettua ylijäämälämpöä. Ratkaisu mahdollistaa energiavirtojen kierrättämisen kaupungin sisällä aivan uudella tavalla ja on mainio esimerkki kiertotalouden soveltamisesta energia-alalla, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo. 

Opiskelija-asuntola Tyyssijan lisäksi uudella energiaratkaisulla on mahdollista tuottaa samalla kaukolämpöä ja jäähdytystä myös muiden Turun seudun kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoon liitettyjen kiinteistöjen käyttöön.   

– Turun Ylioppilaskylän alueella on tarkoitus tuottaa 120 % alueella kulutettavasta energiasta. Tyyssijan lämmitys- ja jäähdytysratkaisun lisäksi Ylioppilaskylän alueella otetaan käyttöön muun muassa uudenlaisia aurinkoenergian hyödyntämisen, sähkön varastoinnin ja sähköautojen latauksen ratkaisuja, Turun Ylioppilaskyläsäätiön kiinteistöjohtaja Anssi Aalto kertoo. 

Turku Energian lisäksi toteutuksessa mukana on Oilon, joka toteuttaa lämpöpumppulaitteiston. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkon kytkentään tarvittavat lämmönvaihdinlaitteistot sekä ohjausjärjestelmät toteuttaa Högfors GST. Lämmitys- ja jäähdytysratkaisun tutkimus- ja kehityspartnerina hankkeessa on VTT. Myöhemmin käyttöön otetaan myös uutta lämmönvarastoinnin tekniikkaa edustava faasimuutosvaraaja, jolla tavoitellaan aiempaa tehokkaampaa lämpöenergian varastointia kulutushuippujen tasaamiseksi.  

Tyyssija on Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuoden 2022 alussa valmistunut opiskelija-asuntola. 

Tyyssijan energiaratkaisu on osa kansainvälistä EU-rahoitteista RESPONSE-hanketta. Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data ja Turun ammattikorkeakoulu.