Kuva: Sweco

Swecolta hulevesien pintavalunta-analyysi kaupungeille

Swecon ja vesihuoltoyhtiö HS-Veden kehittämä uusi palvelu auttaa kaupunkeja määrittämään hulevesiomaisuuttaan paikkatietopohjaisen pintavalunta-analyysin avulla, joka visualisoi kunnan hulevesijärjestelmän maanalaisista hulevesiviemäreistä maanpäällisiin avo-ojiin.

Kuva: Sweco

Sweco kehitti palvelun yhteistyössä Hämeenlinnan, Akaan ja Hattulan alueella palvelevan vesihuoltoyhtiön HS-Vesi Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Palvelu on syntynyt osana Jätevesiverkoston ylivuotoja -hanketta, joka on saanut kehitystukea ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on päästä hallitsemaan hulevesiä analysoimalla ristiin maanpäällisiä hulevesireittejä viemäriverkostoa koskevan paikkatiedon kanssa. 

Vastuu hulevesien hallinnasta siirtyi vuonna 2014 vesilaitoksilta kunnille.  

– Vesihuoltolaitoksen kannattaa olla aloitteellinen hulevesiasiassa, vaikka huleveden kokonaisvastuu ei vesihuoltolaitokselle lähtökohtaisesti kuulukaan. Hulevesien hallinta on mitä suuremmissa määrin yhteispeliä ja toimiva hulevesijärjestelmä näyttäytyy laitokselle esimerkiksi vähentyneinä jätevesiviemärin vuotovesinä, HS-Veden suunnittelupäällikkö Jarno Laine sanoo.

Swecon mukaan sen tuottama aineisto helpottaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamista sekä osoittaa, missä hulevesien hallinta on jätevesien hallinnan kannalta turvallisinta. Aineistoa voidaan käyttää ennakoivassa kunnossapidossa ja tarkemittauksien suunnittelussa ja priorisoinnissa. Aineisto muodostaa Swecon mukaan pohjan hulevesijärjestelmien omaisuudenhallinnalle ja tuo näkyväksi kokonaisuuden koko kunnan hulevesiomaisuudesta.

­– Maanalainen infra eli vesijohtoputkistot ja viemärit tunnetaan vesilaitoksilla hyvin. Hulevesien osalta tilanne on paikoin toinen. Haasteena on, ettei hulevesien kokonaisreitistöä vesistöihin tunneta, ja maastossa hulevesienreittien kartoittaminen koko kunnan alueella on valtava homma. Swecon tarjoama paikkatietopohjainen pintavalunta-analyysi on nopea ja ennen kaikkea intuitiivinen työkalu hulevesiomaisuudenhallinnan pohjaksi, kertoo Swecon vesihuollon ja omaisuudenhallinnan asiantuntija Pekka Raukola.

Aineistoa voi Swecon mukaan hyödyntää esimerkiksi hulevesimaksujen määrityksessä ja se antaa myös maankäytön suunnittelulle parempaa lähtötietoa. Aineisto voidaan viedä kunnan omaan karttajärjestelmään, jotta kaikki voivat hyödyntää tietoa omassa työssään.