Swegonin WISE on Vuoden energiaratkaisu

Rakennusten energiaseminaari 2021 järjestettiin Finlandia-talossa 9.11.2021. FINVACin järjestämässä tapahtumassa palkittiin tänä vuonna ensimmäisen kerran Vuoden energiaratkaisu. Kisan voitti Ab Swegon Oy:n sisäilmaston hallintajärjestelmä Swegon WISE. 

Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuneilla yrityksillä ja yhteisöillä oli tänä vuonna mahdollisuus osallistua Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisun tulee olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa. 

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Risto Kosonen (Aalto-yliopisto), Maarit Haakana (ympäristöministeriö, Päivi Laitila (Motiva), Mikko Somersalmi (RAKLI ry), Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT ry) ja Mervi Ahola (Sisäilmayhdistys).

– Vuoden energiaratkaisun valinnassa painotettiin edellä mainittujen kriteerien lisäksi ratkaisun innovatiivisuutta sekä skaalautuvuutta. Saimmekin arvioitavaksemme hyvätasoisia, mielenkiintoisia ja keskenään erilaisia ratkaisuja eri aihealueista, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Risto Kosonen.

Swegon WISE:n avulla sisäilmasto saadaan säädettyä halutulle tasolle. Järjestelmässä yhdistyvät sisäilman laadun optimointi, energiatehokkuus sekä toimiva kokonaisuus. Kisan tuomariston mukaan WISE korvaa perinteiset IMS-laitteet, huoneanturit ja huonesäätimet ohjelmointeineen sekä niihin liittyvän perinteisen väylätiedonsiirron sekä käyttöliittymän. Ilmamääräsäätöihin ja huoneolosuhdesäätöihin ei tarvita lainkaan perinteistä automaatiourakointia.

Tuomaristo toteaa, että rakennuttajan kannalta WISE tarjoaa kustannustehokkaamman ratkaisun: järjestelmän kustannukset ovat jopa alhaisemmat kuin perinteisissä ratkaisuissa, koska työmäärä vähenee ohjelmointi- ja asennustyön vähentyessä.

– Järjestelmämme on pitkän kehitystyön tulos. Vuoden 2017 pilotoinnin jälkeen sitä on koko ajan päivitetty ja kehitetty paremmaksi ja paremmaksi. Järjestelmässämme olennaista on kokonaisuuden hallinta, ovathan rakennuksetkin kokonaisuuksia. Kaikkien osa-alueiden pitää toimia, jotta kokonaisuus voi toimia, ja se vaatii monipuolista osaamista, toteavat järjestelmäasiantuntijat Hannu Lindroos ja Jari Niemi Swegonilta.

– Hienoa, että tällainen kilpailu järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Energiatehokkuuden kannalta tarvitaan monia eri ratkaisuja, ja kilpailuehdotuksetkin vaihtelivat tuotteista järjestelmätason ratkaisuihin saakka. Uusia, innovatiivisia tuotteita ja konsepteja tarvitaan unohtamatta olemassa olevien tuotteiden kehittämistä entistä energiatehokkaammiksi, toteaa tuomariston jäsen Maarit Haakana.

Rakennusten energiaseminaarin järjestäjä FINVAC on yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii Suomen LVI-Liitto SuLVIn, VVS Föreningen i Finland rf:n, LIVI:n ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyöelimenä päätehtävänään jäsenyhteisöjensä keskinäisen yhteistyön edistäminen ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen.