Veturitien uudistuksen ja Ratapihakorttelien urakka-alue.

Suuri infrahanke Keski-Pasilassa alkaa

Helsingin Pasilan Veturitien liikennettä parantava uudistus ja Ratapihakorttelien katujen rakentaminen käynnistyvät 10. toukokuuta. Veturitietä levennetään, ja se linjataan kulkemaan junaradan vierestä. Ratapihakorttelien katurakentaminen mahdollistaa uusien asuintalojen rakentamisen. 

Veturitien uudistuksen ja Ratapihakorttelien urakka-alue.

Aluksi Televisiokadun ja Veturitien risteyksestä rakennetaan kiertotie tulevalle Veturitielle. Tätä varten joudutaan kaatamaan puita tulevan Radioportin pohjoispuolella. Lisäksi aletaan rakentaa Höyrykatua ja Tulistimenkatua.

Urakan aikana yhteys Veturitieltä Pasilankadulle ja Radiokadulle joudutaan katkaisemaan Ison Pajan kohdalta, jotta Televisiokatu kunnallistekniikan siirtoineen saadaan rakennettua.

Veturitielle lisätään ajokaistoja Höyrykadun ja Hakamäentien välillä. Kadun molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut jalkakäytävät ja pyörätiet.

Veturitien silta uusitaan ja levennetään noin kolme kertaa nykyistä leveämmäksi. Purku- ja rakentamistyöt tehdään vaiheittain, jolloin liikenne sillalla säilyy koko työmaan ajan. Siltatöistä huomattava osa tehdään yöllä junaliikenteen vuoksi. Samalla sillan alle rakennetaan uusi pyöräily- ja kävelytie.

Rakennettavista Ratapihakortteleiden kaduista suuri osa on uusia tontti- ja kokoojakatuja. Katuja rakennetaan vaiheittain asuntorakentamisen kanssa. Rakennettavia katuja ovat Tenderinlenkki, Höyrykatu, Tulistimenkatu, Tulistimenkuja, Laskumäki, Televisiokatu ja Radioportti.

Katutyö vaikuttaa Veturitiellä ja Ratapihakortteleiden kaduilla kaikkeen liikkumiseen parin vuoden ajan.