Säteilyturvakeskus on saanut uudet toimitilat Vantaalle

SRV on saanut valmiiksi Säteilyturvakeskuksen (STUK) tulevan toimitalon rakennushankkeen Vantaan Jokiniemessä ja luovuttanut rakennuksen sen tilaajalle ja rakennuttaja Senaatti-kiinteistöille. Nyt rakennuksessa tehdään laboratoriolaitteistojen asennuksia ja sisätilojen kalustusta.

STUK muuttaa uusiin tiloihin vaiheittain maalis-kesäkuussa. 

– Odotamme innolla muuttoa uuteen meille suunniteltuun toimitaloon. Tämä on STUKin yli 60-vuotisessa historiassa ensimmäinen kerta, kun toimitilassamme on huomioitu meidän erityistarpeemme, kertoo STUKin hallintojohtaja Kaisa Koskinen.

Koko rakennuksen laajuus on 12 700 bruttoneliömetriä. Toimitilan suunnittelusta on vastannut RE-Suunnittelu Oy. 

–Työmaalla on sen jälkeen tehty töitä noin 130 työntekijän voimin työmaapäällikkö Teemu Åbergin johdolla.  Säteilyturvallisuuteen liittyvät toiminnat asettavat rakentajalle sekä rakenteille poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia, etenkin käytettävien materiaalien suhteen. Aikatauluohjaukseen on työmaapäällikkö Åbergin johdolla kehitetty uusia, toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä. Kohteen erityslaatuisuudesta kertonee sekin, että valmistautuminen toimintakokeisiin alkoi kahdeksan kuukautta ennen hankkeen valmistumista, SRV:n projektijohtaja Reima Liikamaakertoo. 

– Uudet toimitilat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat STUKissa tehtävää työtä. Projektinjohtourakka SRV:n kanssa on sujunut hyvin ja mahdollistanut myös toteutusvaiheessa yhteistyössä suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittämisen käyttäjän tarpeet huomioiden, toteaa Matti-Pekka Jalonen Senaatti-kiinteistöistä.